Actie Kerkbalans 2017

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.
De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari. Actie Kerkbalans gaat in 2017 oorverdovend van start. Op zaterdag 21 januari doen Ernst en Bobbie (bekend van televisie) samen met honderden kinderen een recordpoging klokluiden op het Domplein in Utrecht.

De Obrechtkerk verbindt

Voor iedereen betekent de kerk iets anders. Is het dat unieke, markante gebouw in de stad? Of die groep mensen die graag op zondag bij elkaar komt? De kerk ontroert, inspireert en geeft rust in de hectiek van elke dag. Ook onze Obrechtkerk koestert tradities, viert mee met bijzondere momenten in ons leven en geeft steun in moeilijke periodes, van generatie op generatie. Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. De kerk van Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans, beter bekend als de Obrechtkerk, is een betrokken gemeenschap die voor alle parochianen, buurtbewoners en overige geïnteresseerden, religieus én niet-religieus, klaar wil staan. Dat is zo gek nog niet in een wereld waarin nemen soms belangrijker lijkt dan geven. Met elkaar zijn we de kerk en samen houden we de Obrechtkerk in balans.

In 2016 gaven onze parochianen in totaal bijna €50.000 aan de jaarlijkse actie Kerkbalans. Hartelijk dank dat u ons zo steunt met uw betrokkenheid én in financiële zin! Uw bijdragen zijn hard nodig om de Obrechtkerk als gezichtsbepalend gebouw in Oud-Zuid te behouden en tevens zorg te dragen voor zaken als de kunst, de verlichting, het personeel en de muziek.
Om dit te continueren en in 2017 wederom tal van activiteiten te kunnen organiseren vragen wij uw financiële bijdrage aan de Actie Kerkbalans. U kunt ervan verzekerd zijn dat er op een verantwoorde wijze met uw geld wordt omgegaan.
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN nummer NL73INGB0000121314 t.n.v. OLV v/d Allerh. Rozenkranskerk
Wij willen u graag wijzen op de mogelijkheid fiscaal aantrekkelijk te schenken in de vorm van een lijfrente. Deze vorm van schenken is volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Een lijfrente-schenking kunt u vastleggen middels een onderhandse akte van schenking – u hoeft hiervoor niet naar een notaris.

Lees meer over het steunen van de Obrechtkerk vinden of stuur een e-mail naar penningmeester@obrechtkerk.nl.
Wij vertrouwen op uw steun en hopen u ook dit jaar te mogen begroeten in de kerk.

Met vriendelijke groet, het Parochiebestuur.