CONTACT & BESTUUR OBRECHTPAROCHIE

Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans
Jacob Obrechtstraat 30
1071 KM Amsterdam
Telefoon (020) 662 3779
E-mail secretariaat@obrechtkerk.nl
IBAN NL98INGB0000107187 t.n.v. Parochie O.L.V. Rozenkrans

Bereikbaarheid Secretariaat
Telefoon (020) 662 3779 of e-mail secretariaat@obrechtkerk.nl
Wilt u langskomen? Maak dan eerst een afspraak per telefoon of e-mail. Dan weet u zeker dat er iemand aanwezig is.

Openingstijden kerk
De kerk is open tijdens de Open Kerkmiddag op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.00 uur - 16.30 uur, en natuurlijk op zondagochtend.
Het kan zijn dat een Open Kerkmiddag uitvalt doordat een vrijwilliger verhinderd is. U kunt het beste altijd even vooraf het secretariaat bellen (020-6623779) om te vragen of de Open Kerkmiddag doorgaat - dit om teleurstelling te voorkomen.

Vieringen in de Obrechtkerk
* Hoogmis elke zondag om 11.00 uur.
* Familieviering in de regel elke laatste zondag van de maand om 9.30 uur. Zie ook de Familiepagina.
* Eucharistieviering: dinsdag t/m donderdag en zaterdag om 12:30 uur.

De volledige agenda voor de korte termijn vindt u op de pagina Agenda.


PAROCHIEBESTUUR

Pastoor J.J. Quadvlieg - Voorzitter
Jeroen Dijkman - Vice-voorzitter
Onno Baneke - Penningmeester. Tevens lid van de gebouw commissie.
René Clumpkens - Secretaris. Tevens actief als koster.
Fred Leeman - Kunstbeleid. Tevens lid van de gebouw commissie.
Evelyne Herkemij Westerman - Communicatie & fondsenwerving.

Bereikbaarheid Parochiebestuur
Pastoor Quadvlieg is bereikbaar via het secretariaat of rechtstreeks per e-mail: pastoor@obrechtkerk.nl. Uitsluitend voor spoedgevallen is Pastoor Quadvlieg telefonisch bereikbaar op nummer 06-54716091.
Parochiebestuur algemeen: parochiebestuur@obrechtkerk.nl
Financiële zaken: penningmeester@obrechtkerk.nl

Onder de noemer Van het bestuur laat het parochiebestuur met enige regelmaat van zich horen.

Pastoor Quadvlieg
Per 1 september 2017 is Jacques Quadvlieg benoemd tot pastoor-administrator van de Obrechtkerk (OLV van de Allerheiligste Rozenkrans parochie) in Amsterdam-Zuid door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Dr. J.M. Punt.
Quadvlieg is opgeleid aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade en werkt sinds 1997 in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Voorheen was hij onder andere pastoor van de samenwerkende Klaverblad parochies in Heemstede, Vogelenzang en Bennebroek. Naast zijn werkzaamheden in Amsterdam blijft hij verbonden als docent Levensbeschouwing aan het Adelbert College te Wassenaar waar hij sinds augustus 2000 werkzaam is. In juni 2017 werd hij door de bisschop benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom Haarlem-Amsterdam.


ALGEMENE INFORMATIE

Nieuwsbrief Obrechtinfo
Eens in de 14 dagen verschijnt de Obrechtinfo: een actuele nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws uit kerk en parochie. Deze brief wordt in de zondagmis verspreid. Wilt u de brief per e-mail ontvangen, stuur dan een e-mail aan secretariaat@obrechtkerk.nl, onder vermelding van "Stuur mij de nieuwsbrief Obrechtinfo".

Muziek
De muziek tijdens de liturgie wordt verzorgd door het Obrechtkoor en de Gregoriaanse schola onder leiding van Luc Löwenthal. Meer informatie op de pagina Obrechtkoor.

Elke derde zaterdag van de maand verzorgt Gregoriana in de Obrechtkerk een "Gregoriaanse Meditatie".

Charitas
De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten.

Steun de Obrecht
Uw steun in de vorm van een donatie is altijd welkom. U kunt ervan uitgaan dat uw gift goed wordt besteed. Meer weten? Lees op welke manieren u kunt doneren.

Trouwen in de kerk
Wie in de Obrechtkerk willen trouwen, worden verzocht in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met secretariaat@obrechtkerk.nl.

Verhuur van kerk en pastorie
Wilt u de het kerkgebouw of een ruimte in de pastorie huren voor een concert, bijeenkomst of andere gelegenheid? Overleg met het secretariaat over de mogelijkheden.