Obrechtacademie

De Obrechtacademie behandelt uiteenlopende thema’s, in bijeenkomsten van de Obrecht- en Thomaskerk, onder leiding van een inspirerende spreker.

Het thema voor de lopende periode is Oecumene.

Maandag 24 september 2018
Spreker: Ds Henk Meulink (voorzitter Raad van Kerken Amsterdam)
Thema: Raad van Kerken Amsterdam en een toekomst samen

Maandag 29 oktober 2018
Spreker: Dr Andreas Wöhle (voorzitter Lutherse Gemeente Amsterdam)
Thema: Deel 1: ‘Van conflict naar gemeenschap’: Luthers-Katholiek document

Maandag 19 november 2018
Spreker: Dr Frans Vervooren OCD
Thema: Deel 2: ‘Van conflict naar gemeenschap’: Luthers-Katholiek document

Maandag 17 december 2018
Spreker: Dr Karel Blei
Thema: Karl Barth ad limina apostolorum (KB’s verslag bezoek aan Vaticaan)

Maandag 21 of 28 januari 2019
Spreker: Ds Corrie Blei
Thema: Oecumenische liturgie

Algemene inlichtingen

Alle activiteiten vinden plaats in de pastorie van de Obrechtkerk
Plaats: Pastorie Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraat 30, 1071 KM Amsterdam
Kosten: vrijwillige bijdrage
Informatie: Gertruud Langedijk (670 20 84), Liesbeth Kooyman (624 87 60), Damiaan Meuwissen, gastpater Frans Vervooren.