Berichtenarchief

Woon op 5 april de gebedsviering ter nagedachtenis van Frans van der Lugt sj en voor de wederopbouw van Syrië bij

De jongste nicht van pater Frans, Anne Claire van der Lugt (1982), herkent zich in het gedachtegoed van haar oom ...
Verder Lezen

Actie Kerkbalans en SILA

De jaarlijkse Actie Kerkbalans vindt aan het begin van elk kalenderjaar plaats. Alle personen die bekend staan in de SILA-registratie ...
Verder Lezen

Actie Kerkbalans 2022

Ook 2021 was een jaar dat anders liep dan we hoopten. In uw kerk, de Obrechtkerk of Onze Lieve Vrouw ...
Verder Lezen

Doop van de Heer

Bij het vieren van de doop van de Heer (zondag 9 januari) bestaat er de mogelijkheid om water te laten ...
Verder Lezen

Digitale Adventsretraite: Hoop bedriegt niet

Een retraite is een innerlijke reis, met een onbekende bestemming. Het is heel goed mogelijk dat de retraite je verrast ...
Verder Lezen

Kerstvieringen

In verband met de door het kabinet afgekondigde lockdown per 19 december hebben de Nederlandse bisschoppen de eerder afgekondigde maatregelen ...
Verder Lezen

Geachte parochianen en vrienden van de Obrecht,

Afgelopen woensdag bereikte ons het bericht dat de Neder­landse bis­schop­pen het besluit hebben genomen om de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke ...
Verder Lezen

Allerheiligen en Allerzielen

Op maandag 1 november om 19:30 vindt de viering van Allerheiligen plaats in de Obrecht. Op dinsdag 2 november gedenken ...
Verder Lezen

Beste Parochianen en Vrienden van de Obrecht,

AllerheiligenOp 1 november 19.30 uur wordt er een internationale Mis opgedragen op het Hoogfeest van Allerheiligen. We eren de levens ...
Verder Lezen

Cursus Latijnse Liturgie

Heeft u altijd al eens meer willen weten van het Latijn, dat in de R.K. Kerk en natuurlijk in onze ...
Verder Lezen