Berichtenarchief

In het zonnetje

Parochiaan Ad van Velsen werd op 21 augustus gedecoreerd als waardering voor zijn 53 jaar lange inzet voor de collectanten ...

Concert: Muze van Zuid viert vijfde editie

Van woensdag 14 tot zondag 18 september vindt het festival ‘Muze van Zuid’ plaats. Ook dit jaar zal een van ...

Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk

Synode 2021 - 2023Van ok­to­ber 2021 tot half mei 2022 werd - op verzoek van paus Fran­cis­cus - in ieder ...

Periode voor de schepping

1 september tot 4 oktober Wereldwijd vieren kerken jaarlijks de scheppingsperiode. Op 1 september is het “wereldgebedsdag voor de zorg ...

Inspiratiedag Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam

Samen bouwen aan een betere wereld voor iedereen Zaterdag 17 september is de Inspiratiedag Caritas van ons bisdom in Heiloo ...

Vriendjes van Jezus

‘Friends of Jesus‘ is een educatief programma voor kinderen (3 t/m 7 jaar) om hun kennis over en geloof in ...

Bedevaart naar Banneux

Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen aan de toen ...

Er is al apologie te veel

Titus Brandsma over God en de crisis van de cultuur Op maandag 13 juni 2022 geeft professor Inigo Bocken een ...

PINKSTEREN: KOM HEILIGE GEEST

Met Pinksteren is het vijftig dagen geleden dat de Paastijd begon met het feest van de Verrijzenis van de Heer ...

Beste Parochianen en Vrienden van de Obrecht,

Afgelopen week vierde Nederland massaal koningsdag. Het vrije feestgevoel overheerste na twee jaar beperkingen. Een gelijke stemming hebben velen van ...