Contact

Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans
Jacob Obrechtstraat 30
1071 KM  Amsterdam
Telefoon (020) 662 3779
E-mail secretariaat@obrechtkerk.nl
IBAN NL98INGB0000107187 t.n.v. Parochie O.L.V. Rozenkrans
KvK nummer 75029693

Informatie over het parochiebestuur en pastoor Quadvlieg

Bereikbaarheid Secretariaat
Telefoon (020) 662 3779 of e-mail secretariaat@obrechtkerk.nl
Wilt u langskomen? Maak dan eerst een afspraak per telefoon of e-mail. Dan weet u zeker dat er iemand aanwezig is.

Dopen
Lees meer over een kinder- of volwassenendoop in de Obrechtkerk.

Trouwen in de kerk
Wie in de Obrechtkerk willen trouwen, worden verzocht in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met secretariaat@obrechtkerk.nl.

Overlijden
Lees alles over een kerkelijke uitvaart in de Obrechtkerk.

Openingstijden kerk
Tot nader order is de kerk alleen open tijdens de vieringen op zaterdag 17 uur en zondag 11 uur.

Vieringen in de Obrechtkerk
* Hoogmis elke zondag om 11.00 uur.
* Gezinsviering eenmaal in de maand om 9.30 uur, zie de agenda. Tijdens de coronamaatregelen vinden deze vieringen niet plaats.
* Eucharistievieringen: woensdag en zaterdag om 12.30 uur. Vanwege de coronamaatregelen vervallen deze doordeweekse vieringen.
* International Mass in English: each Saturday at 5pm.

De volledige agenda voor de korte termijn vindt u op de pagina Agenda.

ALGEMENE INFORMATIE

Nieuwsbrief Obrechtinfo
Eens in de 14 dagen verschijnt de Obrechtinfo: een actuele nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws uit kerk en parochie. Schrijf u hier in om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Heeft u informatie waarvan u denkt dat deze interessant is voor lezers van de Obrechtinfo? Informeer de redactie via redactie@obrechtkerk.nl.

Muziek
De muziek tijdens de liturgie wordt verzorgd door het Obrechtkoor en de Gregoriaanse schola onder leiding van Luc Löwenthal. Meer informatie op de pagina Obrechtkoor.

Charitas
De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten.

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag / Vertrouwenspersoon
Als parochie volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken: www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid.

Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk en u wilt daarover met iemand praten, dan kunt u contact opnemen met het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

Als u slachtoffer bent van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kunt u ook terecht bij de vertrouwenspersoon van onze parochie: Boudewijn Mutsaerts. Hij kan u ondersteunen bij een klachtenprocedure of bij een gesprek met bijvoorbeeld het parochiebestuur en hij kan u doorverwijzen naar een andere hulpverlenende instantie. Onze vertrouwenspersoon is bereikbaar via vertrouwenspersoon@obrechtkerk.nl of telefonisch 06-4603 6047.

Steun de Obrecht of word Vriend!
Uw steun in de vorm van een donatie is altijd welkom. U kunt ervan uitgaan dat uw gift goed wordt besteed. Meer weten? Lees op welke manieren u kunt doneren. U kunt de Obrecht ook steunen door Vriend van de Obrecht te worden.

Verhuur van kerk en pastorie
Wilt u de het kerkgebouw of een ruimte in de pastorie huren voor een concert, bijeenkomst of andere gelegenheid? Stuur uw verzoek naar secretariaat@obrechtkerk.nl. Vermeld zo veel mogelijk details.

Website
Opmerkingen of suggesties over deze site kunt u mailen aan webmaster@obrechtkerk.nl.