Kruiswegstaties

De veertien kruiswegstaties van de Obrechtkerk werden omstreeks 1915 door Kees Dunselman vervaardigd. De gebroeders Jan en Kees Dunselman genoten grote faam als specialisten van de Kruisweg. Zij beschouwden de historieschilderkunst als fundament van hun kruiswegen. Hierbij was het de bedoeling dat je een ‘historische’ gebeurtenis met overtuiging weergaf in de hoofdpersonen, de omstanders, in hun uitdossing, enscenering én met al hun emoties. Zo werden de gelovigen vanuit geloof en gevoel aangesproken, zich verenigend met de lijdende Christus.