Jeugd en gezin

Op het gebied van de organisatie van de catecheselessen voor kinderen werkt de Obrechtkerk nauw samen met de Vredeskerk. Eens per maand is er een speciale familieviering in de Obrechtkerk.
De samenwerking tussen de twee kerken ligt op het organisatorische vlak. Ouders kiezen zelf bij welke parochie zij willen horen of waar hun kind catechese gaat volgen. In principe worden alle lessen bij beide kerken gegeven.

Voor kinderen worden er verschillende catecheselessen aangeboden afhankelijk van hun leeftijd. Kinderen die (nog) niet zijn gedoopt kunnen ook meedoen. Wanneer een kind de eerste heilige communie wil doen moet het gedoopt zijn. Dit kan gedaan worden in een doopsessie enkele weken voorafgaand aan de eerste communie.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor catechese?

Stuurt u dan een mail naar: dejongeobrecht@obrechtkerk.nl.
U ontvangt vervolgens een inschrijfformulier.

Informatie over de Catechese vanaf 1 september 2019

Familievieringen en kinderdoop

Eens in de maand is er een speciale familieviering:  houd de agenda in de gaten. Natuurlijk kunt u uw kind ook laten dopen in onze kerk.