Jeugd en gezin

Op het gebied van de organisatie van de catecheselessen voor kinderen werkt de Obrechtkerk nauw samen met de Vredeskerk. Eens per maand is er een speciale familieviering in de Obrechtkerk.
De samenwerking tussen de twee kerken ligt op het organisatorische vlak. Ouders kiezen zelf bij welke parochie zij willen horen of waar hun kind catechese gaat volgen. In principe worden alle lessen bij beide kerken gegeven.

Voor kinderen worden er verschillende catecheselessen aangeboden afhankelijk van hun leeftijd. Kinderen die (nog) niet zijn gedoopt kunnen ook meedoen. Wanneer een kind de eerste heilige communie wil doen moet het gedoopt zijn. Dit kan gedaan worden in een doopsessie enkele weken voorafgaand aan de eerste communie.

Catechese voor kinderen uit groep 1-3 van de basisschool

Op deze jonge leeftijd is het beleven belangrijk. De kinderen worden meegenomen in de verhalen van het begin (o.a. de schepping, ark van Noach, Abraham) en Jezus (o.a. geboorte, doop, als kind in de tempel, bruiloft te Kana, lijden en verrijzenis). Ze leren de beginselen van het bidden voor zichzelf en voor anderen, de waarde van delen. Ze horen over het eerste begin van de Kerk en leren een heilige beter kennen: Sint Nicolaas.
Er is aandacht voor alle zintuigen: een steeds wisselende kijktafel, speelse werkvormen, zingen en iets te drinken tussendoor. Het Bijbelverhaal wordt herhaald in de vorm van liedjes.

Catechese voor kinderen uit groep 4-6 van de basisschool

Deze groep is speciaal voor kinderen die op hun Eerste Heilige Communie voorbereid willen worden. Maar ook kinderen die hun Eerste Communie al hebben ontvangen kunnen meedoen.

Op deze leeftijd zijn kinderen ook geïnteresseerd in feiten en weetjes bij de verhalen.
De verwerkingsvormen zijn speels en actief. De kinderen maken kennis met de oudste geschiedenissen uit het Oude Testament zoals de schepping, de zondvloed, Abraham, en met basisverhalen uit het Nieuwe Testament, zoals de geboorte van Jezus, zijn bezoek aan de tempel, zijn doop, zijn kruisweg, lijden en verrijzenis.
Er is aandacht voor gebeden als het Onze Vader en het Wees gegroet, en voor de sacramenten doop en eucharistie. De kinderen horen iets over de oorsprong van de Kerk met Pinksteren. En ze leren een heilige beter kennen: Sint Maarten en Sint Nicolaas.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor catechese?

Stuurt u dan een mail naar: secretariaat@obrechtkerk.nl.
U ontvangt vervolgens een inschrijfformulier.

Familievieringen en kinderdoop

Eens in de maand is er een speciale familieviering, meestal een van de laatste zondagen van maand (houd de agenda in de gaten). Natuurlijk kunt u uw kind ook laten dopen in onze kerk.