Pastoor & bestuur

Parochiebestuur

Het parochiebestuur bestaat uit:

Pastoor J.J. Quadvlieg – Voorzitter.
Jeroen Dijkman – Vice-voorzitter.
Onno Baneke – Penningmeester. Tevens lid van de gebouw commissie.
René Clumpkens – Secretaris. Tevens actief als koster.
Teun Struycken – Jeugd- en jongerenwerk / De jonge Obrecht.
Virginie Heukensfeldt Jansen – Vrienden van de Obrecht & fondsenwerving.

Bereikbaarheid Parochiebestuur
Pastoor Quadvlieg is bereikbaar via het secretariaat of rechtstreeks per e-mail: pastoor@obrechtkerk.nl.
Parochiebestuur algemeen: parochiebestuur@obrechtkerk.nl
Financiële zaken: penningmeester@obrechtkerk.nl
Vrienden van de Obrecht: vrienden@obrechtkerk.nl

Mgr. Dr. J.M. Punt, emeritus bisschop van Haarlem-Amsterdam en Pastoor J.J.Quadvlieg

Per 1 september 2017 is Jacobus Quadvlieg benoemd tot pastoor-administrator van de Obrechtkerk (OLV van de Allerheiligste Rozenkrans parochie) in Amsterdam-Zuid door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Dr. J.M. Punt.
Pastoor Quadvlieg is opgeleid aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade en werkt sinds 1997 in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Voorheen was hij onder andere kapelaan Basiliek  H.Sacrament te Meerssen; kapelaan H.Martinus Weert; pastoor HH Vitus en Willibrord Hilversum; Administrator H.Sebastianus Ilpendam; Administrator O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Nieuw-Vennep en H.Johannes Evangelist Buitenkaag; en pastoor van de samenwerkende Klaverblad parochies in Heemstede, Vogelenzang en Bennebroek. Naast zijn werkzaamheden in Amsterdam blijft hij verbonden als docent Levensbeschouwing aan het Adelbert College te Wassenaar waar hij sinds augustus 2000 werkzaam is. In juni 2017 werd hij door de bisschop benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Pastoor en parochie bestuur onderschrijven de Gedragscode Pastoraat.