Obrechtkoor programma 2020

Het Obrechtkoor verzorgt de muziek tijdens de liturgie in de Obrechtkerk en staat onder leiding van Luc Löwenthal.

Wilt u meezingen? Er is plaats in alle stemgroepen! Lees meer over het koor.

Al onze uitvoeringen zijn gratis toegankelijk; wij willen dit graag zo houden en hebben daarvoor uw financiële steun hard nodig.
Wij danken u bij voorbaat voor uw donatie op
IBAN NL58 INGB 0004 6017 23 t.n.v. Obrechtkoor, Amsterdam.

Bezoek het Obrechtkoor op Facebook.

Benieuwd naar het repertoire van het koor? Bezoek het archief sinds 2004.


Programma 2020

Wijzigingen voorbehouden.

In verband met de coronamaatregelen kan het volledige Obrechtkoor niet deelnemen aan de vieringen. Er is echter wel muziek tijdens de vieringen vanaf 7 juni, doorgaans verzorgd door leden van het Obrechtkoor. Er is dit jaar geen zomerstop.

zondag 5 juli 11.00 uur (14e zondag door het jaar)

zondag 12 juli 11.00 uur (15e zondag door het jaar)

zondag 19 juli 11.00 uur (16e zondag door het jaar)

zondag 26 juli 11.00 uur (17e zondag door het jaar)

Wijzigingen voorbehouden.
Wilt u het Obrechtkoor financieel steunen, maak dan een donatie over op IBAN NL58INGB0004601723 t.n.v. Obrechtkoor, Amsterdam. Hartelijk dank!

Archief