Bestuursnieuws

Bestuursnieuws juni 2018

Het parochiebestuur heeft zich op 5 juni in een extra vergadering gebogen over de lange termijn strategie van onze Parochie. Wij waren verheugd dat de hulpbisschop Mgr. Hendriks aanwezig wilde ...
Verder Lezen

Bestuursnieuws maart 2018

Op 12 maart heeft een bijeenkomst plaats gevonden met de ouders van de kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie. Hierbij waren ook pastoor Quadvlieg en bestuurslid Jeroen Dijkman ...
Verder Lezen

Bestuursnieuws januari 2018

De eerste vergadering van het bestuur in het nieuwe jaar vond plaats op maandag 8 januari. In de afgelopen maanden is er veel werk gemaakt van het opruimen van delen ...
Verder Lezen

Bestuursnieuws november 2017

Parochiesecretariaat Zoals bekend neemt Harm-Jan van Gijssel per 1 december afscheid als parochiesecretaris. Het bestuur is verheugd dat Frans Deimann, al actief als koster en acoliet, één dag in de ...
Verder Lezen

Bestuursnieuws oktober 2017

Onze parochie-secretaris Harm Jan van Gijssel heeft aangekondigd zijn werkzaamheden voor de Obrecht per 1 december 2017 te beëindigen. Harm Jan keert terug naar de zorgbranche waar hij al eerder ...
Verder Lezen

Bestuursnieuws september 2017

De vergadering van het parochiebestuur van 28 augustus 2017 was de laatste die is bijgewoond door Mgr. van Burgsteden in zijn hoedanigheid van pastoor-administrator a.i. De samenwerking met “Bisschop Jan” ...
Verder Lezen