Bestuursnieuws

Historische Samenwerking Tussen Katholieke Parochies in Amsterdam, ondersteund door Bisdom Haarlem-Amsterdam

In een buitengewoon teken van solidariteit en toewijding aan het katholieke geloof, hebben drie vooraanstaande katholieke parochies in Amsterdam (Zuid), te weten de Nicolaaskerk, de Obrechtkerk en de Vredeskerk, besloten ...

Bestuursnieuws augustus 2019

Het bestuur is verheugd recent van het Bisdom goedkeuring te hebben mogen ontvangen voor de jaarrekening 2018. In het begeleidend schrijven werd door het Bisdom een opsomming gegeven van alle ...

Bestuursnieuws juli 2019

Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat Virginie Heukensfeldt Jansen haar gelederen komt versterken. Zij zal zich onder andere gaan bezighouden met fondsenwerving en het project "Vrienden van de ...

Bestuursnieuws juni 2019

Onze vicevoorzitter Jeroen Dijkman is voor een derde periode benoemd als lid van het parochiebestuur. Dit is bijzonder want in beginsel worden parochiebestuurders benoemd voor maximaal twee termijnen. De Bisschop ...

Bestuursnieuws maart 2019

De huidige huurder van het Obrechthuis, World Press Photo, verlaat ons aan het einde van de maand maart. Haar nieuwe locatie bevindt zich op het terrein van de Westergasfabriek. Het ...

Bestuursnieuws januari 2019

Uitnodiging aan parochianen: voortgang renovatie Terugblik parochieavond ...

Aankondiging Parochie-avond

Op donderdag 15 november organiseert het bestuur een informatiebijeenkomst voor parochianen. Deze bijeenkomst is reeds aangekondigd als onderdeel van de mededelingen in de Hoogmis op zondag. Het bestuur informeert de ...

7 oktober Rozenkransfeest

Op zondag 7 oktober viert de Obrechtparochie het Rozenkransfeest, de naamdag van de parochie. De plechtige Hoogmis om 11 uur wordt geleid door pastoor Quadvlieg, en het Obrechtkoor en orkest ...

Bestuursnieuws september 2018

Tijdens de vergadering van 10 september 2018 heeft het bestuur Teun Struycken dubbel mogen feliciteren: hij is opnieuw vader geworden en de bisschop heeft zijn officiële benoeming schriftelijk bevestigd tot ...

Bestuursnieuws juni 2018

Het parochiebestuur heeft zich op 5 juni in een extra vergadering gebogen over de lange termijn strategie van onze Parochie. Wij waren verheugd dat de hulpbisschop Mgr. Hendriks aanwezig wilde ...

Bestuursnieuws maart 2018

Op 12 maart heeft een bijeenkomst plaats gevonden met de ouders van de kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie. Hierbij waren ook pastoor Quadvlieg en bestuurslid Jeroen Dijkman ...

Bestuursnieuws januari 2018

De eerste vergadering van het bestuur in het nieuwe jaar vond plaats op maandag 8 januari. In de afgelopen maanden is er veel werk gemaakt van het opruimen van delen ...

Bestuursnieuws november 2017

Parochiesecretariaat Zoals bekend neemt Harm-Jan van Gijssel per 1 december afscheid als parochiesecretaris. Het bestuur is verheugd dat Frans Deimann, al actief als koster en acoliet, één dag in de ...

Bestuursnieuws oktober 2017

Onze parochie-secretaris Harm Jan van Gijssel heeft aangekondigd zijn werkzaamheden voor de Obrecht per 1 december 2017 te beëindigen. Harm Jan keert terug naar de zorgbranche waar hij al eerder ...

Bestuursnieuws september 2017

De vergadering van het parochiebestuur van 28 augustus 2017 was de laatste die is bijgewoond door Mgr. van Burgsteden in zijn hoedanigheid van pastoor-administrator a.i. De samenwerking met “Bisschop Jan” ...