Kerkelijke uitvaart

Aanmelding overlijden

Indien u na het overlijden van uw dierbare voor hem of haar een kerkelijke uitvaart overweegt, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie. Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op (020) 6623779. Pastoor Quadvlieg is naast zijn pastorale inzet ook docent aan het Adelbert College in Wassenaar. Tijdens lestijden op weekdagen is zijn bereikbaarheid derhalve beperkt. Via het secretariaat ontvangt de pastoor uw bericht. Hij zal daarna zo spoedig mogelijk zelf met u contact opnemen. Tijdens vakantieperiodes wordt  een vervangende priester of diaken gevraagd om met u in gesprek te gaan.

Condoleancegesprek

Met de pastoor wordt datum en tijdstip van de kerkelijke uitvaart vastgelegd. De familie communiceert dit met de uitvaartverzorger. Tevens wordt een afspraak met de pastoor gemaakt voor condoleance en nadere kennismaking. Dit gesprek vindt plaats in de pastorie van de Obrechtkerk. Hierin wordt met u de vorm van de kerkelijke uitvaart besproken. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de specifieke wensen van de overledene en van de nabestaanden, voor zover dit mogelijk is binnen de liturgie van de Rooms Katholieke Kerk en de haalbaarheid in praktische zin.

Uitvaart en muzikale begeleiding

De Obrechtkerk kent een lange historie waarin kerkmuziek een prominente rol speelt. Het is daarom in principe ongewenst om tijdens een uitvaart profane liedkeuzes middels CD of andere media ten gehore te brengen. Ook voor uw kerkelijke uitvaart kan een selectie van solisten en koorleden van het Obrechtkoor garant staan voor een stijlvolle muzikale begeleiding. Indien u dit wenst, kunt u dit kenbaar maken aan de pastoor.

Begraven of cremeren

In de christelijke traditie, heeft het geloof in de verrijzenis (wederopstanding) van het lichaam een eminente plaats. Zoals Christus immers is gestorven en begraven, verwachten ook wij die in geloof met Hem zijn gestorven op te staan om eeuwig te leven. Derhalve hecht de Kerk aan de begrafenis van een overleden gelovige. Wij begrijpen dat er omstandigheden kunnen zijn waarin men kiest voor een crematie in aansluiting op de kerkelijke uitvaart.