Donaties

De Obrechtparochie is een levendige parochie die midden in de maatschappij staat. Samen vormen we een gemeenschap waar God wordt gezocht en gevonden. De kerk is – bewust of onbewust – een onmisbare pijler in ons bestaan. Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie of de muziek.

De Obrecht inspireert – steun de Obrecht

Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig. U kunt vriend worden, maar u kunt de Obrechtkerk ook op de volgende manieren steunen:

DONATIE AAN DE PAROCHIE

Bestemd voor de verlichting, de verwarming, het personeel en de muziek. En voor het organiseren van tal van activiteiten en evenementen. Parochianen kunnen hun vrijwillige bijdrage ook voldoen via de jaarlijkse actie Kerkbalans.

  1. U kunt een eenmalige donatie doen op IBAN NL98 INGB 0000107187 t.n.v. Parochie O.L.V. Rozenkrans. Dat kan ook rechtstreeks via deze link of via deze QR code:
  2. U kunt via uw eigen bank een periodieke overschrijving (bijv. elke maand) instellen, zo spreidt u de betaling en geeft u doorlopend steun. U kunt daarbij gebruik maken van IBAN NL98 INGB 0000107187 t.n.v. Parochie O.L.V. Rozenkrans. De parochie is een ANBI, een gift aan dergelijke instelling is mogelijk aftrekbaar van uw belasting: voor giften aan de Obrechtkerk dient u het RSIN nummer van de parochie, 002560653, op te geven aan de belastingdienst.
  3. U kunt ook fiscaal aantrekkelijk schenken in de vorm van een lijfrente. Deze vorm van schenken is volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Een lijfrenteschenking kunt u vastleggen met een onderhandse akte van schenking (sinds 2014 hoeft dat niet meer bij een notaris). Download hiervoor de deels vooringevulde akte.
    U kunt ook contact opnemen met de penningmeester door een e-mail te sturen naar penningmeester@obrechtkerk.nl.

DONATIE VANUIT NALATENSCHAP

De RK kerk in Nederland heeft een ANBI-status, wat onder meer betekent dat de Obrechtkerk door de Belastingdienst wordt gezien als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Als u de Obrechtparochie in uw testament wilt laten opnemen kost dit de parochie geen successierechten. U kunt de parochie opnemen in uw testament in de vorm van een legaat of door een erfstelling.
Een legaat is een vaststaand bedrag en/of een bij name genoemde zaak, zoals een schilderij of juwelen. Een legaat komt de ontvanger/legataris na het overlijden toe.
U kunt de parochie ook benoemen als (mede-)erfgenaam. Dat wordt een erfstelling genoemd. De parochie heeft dan, samen met eventuele andere erfgenamen, de verantwoordelijkheid over uw nalatenschap. In het testament kunt u vastleggen hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Een notaris maakt voor u een testament op of kan uw bestaande testament aanpassen. Aan het opstellen van een testament zijn kosten verbonden, maar vaak kunt u geheel vrijblijvend een oriënterend gesprek aanvragen bij een notaris. Vraagt u wel van te voren wat de kosten zijn van de notaris. Na het overlijden krijgen de erfgenamen of legatarissen automatisch bericht via de notaris of de executeur, die uw nalatenschap afwikkelt.

De Obrechtkerk is een ANBI, de uit deze status volgende verplichte publicaties o.a. inzake de financiën kunt u vinden op de website van het bisdom.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de penningmeester, penningmeester@obrechtkerk.nl.