Vrijwilligers

Mouwen opstropen of juist op zoek naar verstilling?
In de Obrechtkerk kan het allemaal!

U zoekt contact? U gaat regelmatig naar de kerk maar wilt misschien wel iets meer doen? Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat een kerk ook niet ‘zomaar’ reilt en zeilt? Heeft u ook behoefte om even stil te staan in deze drukke tijden? Of juist behoefte om de handen uit de mouwen te steken?

Herkent u zich in deze vragen? Overweegt u dan eens u aan te sluiten bij één van de vele werkgroepen die de Obrechtparochie rijk is. Deelname aan een werkgroep biedt u verrijking, contact met mede-kerkgangers, verdieping, of gewoon plezier. Iets voor u? Leest u dan de informatie hieronder, of bel of mail direct met de pastorie: secretariaat@obrechtkerk.nl, of 020 662 3779. Onze mensen denken graag met u mee!

De Obrechtkerk onderschrijft de Gedragscode Pastoraat. Daarom vraagt zij al haar vrijwilligers kennis hiervan te nemen en aan te geven dat zij in overeenstemming met (de voor hen relevante punten uit) deze code, de aan hen toevertrouwde taken op zich nemen.

Als u slachtoffer bent van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kunt u ook terecht bij de vertrouwenspersoon van onze parochie, lees meer informatie onder Contact.

Catechese, oftewel ‘verdieping’

Deelnemers aan deze groepen zoeken verdieping, verbinding en bewustwording.

 • Jeugd en gezin Obrechtkerk: alle informatie over catechese en familievieringen in de samenwerkende Obrecht- en Vredesparochies.
 • OBRECHTACADEMIE.
 • Pas-gedoopten: in deze groep ontmoet u mensen in dezelfde levensfase als uzelf, die hun kind vanuit geloofsovertuiging willen opvoeden.
 • Jong-gehuwden: u bent bewust getrouwd voor de kerk en zoekt contact met andere gehuwden om gezamenlijk een steentje bij te dragen aan de parochie. Meer informatie over huwelijk en gezin vindt u ook op de website van de afdeling Huwelijk en Gezin van het Bisdom, over o.a. Huwelijksvoorbereidings-cursussen, Gezinsdagen, JongGehuwdenDagen, Catechetisch materiaal voor gehuwden, (commerciële) Trouwbeurzen en Workshops.

Liturgie, oftewel de ‘doe-groepen’

In liturgie-groepen houdt u zich bezig met praktische hulp in de liturgie. U voert ondersteunende taken uit.

 • Acolythen, kosters en lectoren: u biedt ondersteuning bij vieringen.
 • Collectanten: u bent verantwoordelijk voor de collecte tijdens de mis.
 • Hulpdienst: bloemen verzorgen, zilver poetsen, schoonmaken …. deze groep staat open voor mannen, maar ook voor vrouwen!
 • Koffiegroep: u zorgt voor het onmisbare kopje koffie aan het eind van de mis.
 • Kindercatechese: kindernevendiensten, ouderhulp tijdens de Familiemis, assisteren bij de kindercatechese of hulp bij Palmpasen en de Kinderkerstviering. Altijd vrolijk en altijd nodig!
 • Obrechtkoor: groots, meeslepend, toonaangevend. Niet weg te denken uit de parochie!

Diaconie, oftewel het ‘sociale gezicht’

De diaconie-groepen richten zich op de samenleving, zij treden dus actief naar buiten toe.

 • Bejaardenbezoekersgroep: u bezoekt bejaarden voor een kopje koffie of een goed gesprek.
 • Rouwgroep: u biedt steun en ruimte aan parochianen die verdriet hebben om het verlies van een dierbare.
 • PCI-Obrecht: de Parochiële Charitas Instelling van de Obrechtkerk biedt enige financiële hulp aan mensen van de Obrecht en voorheen de Agneskerk en de Christus Geboortekerk.

Nieuwsgierig geworden? Wilt u meer informatie? Aarzel dan niet en bel gerust! De werkgroepleiders geven u graag meer informatie.
Stuur een e-mail aan secretariaat@obrechtkerk.nl, of bel de pastorie: 020 662 3779.