Obrechtacademie

Momenteel is er geen aanbod

Cursus Inleiding Filosofie

Op 6 maandagavonden werd in 2019/20 een inleidende cursus filosofie gegeven tegen de achtergrond van het Geloof. Voorkennis van de materie is geen vereiste. Gepoogd wordt de materie voor niet-filosofen zo toegankelijk mogelijk te presenteren.

Tijdstip: 20.00-22.15 uur
Plaats: Tuinzaal Obrecht pastorie
Indeling:
1e uur: voordracht en uitleg
2e uur: zo nodig verdere uitleg en ruim baan voor discussies.

De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Niettemin wordt een bijdrage gewaardeerd. De verschillende thema’s hangen samen. In een latere bijeenkomst wordt hetgeen in de vorige is besproken enigszins bekend verondersteld, wellicht is het mogelijk van iedere bijeenkomst een korte samenvatting uit te reiken.


Literatuur en dergelijke wordt nog bekend gemaakt. Suggesties van de toehoorders zijn welkom. Natuurlijk kan slechts een eerste oriëntatie worden geboden. Wil men verdieping, kunnen nadere afspraken worden gemaakt.
Docent: Damiaan H.M. Meuwissen, Oud-Hoogleraar Staatsrecht en Rechtsfilosofie aan de Universiteit Groningen


Maandag 21 oktober 2019
Wat is filosofie?
Inleidend overzicht [metafysica, transcendentale filosofie, vrijdenken]. Speciale aandacht voor Thomisme en scholastiek. [Coreth, Edith Stein, Peters]


Maandag 18 november 2019
Verhouding van Thomisme tot moderne filosofie [Kant, Hegel, Heidegger]
Neo-scholastiek [Maréchal, Maritain, Karl Rahner]. Welke accenten worden heden binnen het RK denken gelegd? Stefan van Erp, Eric Borgman, zie Tijdschrift voor Theologie [Leuven 4x per jaar] en Theologie en Philosophie [München, 4x per jaar]


Maandag 9 december 2019
Vrijheid  als centraal thema binnen filosofie en geloof. Wat is geloven? In dagelijks leven en in christelijk religieuze zin. Verhouding geloof en wetenschap; geloof en filosofie. Redelijkheid van het geloof. [Robbers, Karl Rahner]


Maandag 17 februari 2020
Vrijheid en Ethiek
Kernbetekenissen van ‘Vrijheid’. ‘Ethiek’van Thomas, Kant, Scheler, Levinas.


Maandag 23 maart 2020
Vrijheid en individu
Mensenrechten, vrijheid van godsdienst. Omgang met andere religies. Positie van het Jodendom en Islam? Documenten: Vaticanum II; Hoofdstuk 1 Grondwet [1983]; Europees verdrag Rechten van de Mens [1950].


Maandag 18 mei 2020
Vrijheid en samenleving
Politiek, staat, recht [democratie, rechtsstaat]. Europa. Kernwaarden van de Europese samenleving en de EU. Identiteit van Europa.
Boeken van Middelaar, Meuwissen [Europa Reflexief] en K. Van der Wal.