Dopen

Kinderdoop

Kinderen die uit katholieke ouders geboren worden zijn hierdoor zelf niet automatisch lid van de Rooms Katholieke Kerk. Daarom verwelkomen wij van harte in de Obrechtkerk ouders die na de geboorte van hun dochter of zoon hen presenteren voor het sacrament van het doopsel in onze gemeenschap.

Door het doopsacrament ontvangt de dopeling de genade van het kindschap Gods. Gezuiverd van de erfzonde, blijft er niets over dat de dopeling zou kunnen verhinderen om als kind van God verder te leven als lid van de gemeenschap van christengelovigen. Kiest men voor het dopen in de Obrechtkerk dan wordt uw zoon of dochter tevens lid van de Rooms Katholieke Kerk die zich in Amsterdam-Zuid o.a. manifesteert in de lokale parochiegemeenschappen.

In het verleden was het belangrijk dat een baby zo snel mogelijk gedoopt werd. Een doop kort na de geboorte was een garantie ervoor dat de ziel in ieder geval gered was, mocht het kind snel sterven. Tegenwoordig is de normale tijd binnen drie maanden na de geboorte. De kinderdoop wordt in de Obrechtkerk doorgaans in de privé sfeer toegediend, waarbij gezien de opname van de dopeling in de locale gemeenschap, ook parochianen van harte welkom zijn. Er wordt normaliter gedoopt op zondagmiddag om 13.30 uur. Aanmelding hiervoor bij pastoor J.J. Quadvlieg via het parochiesecretariaat.

Doopsel voor Jongeren en Volwassenen

Jongeren en volwassenen kunnen zich ook laten dopen. Na een periode  van educatieve voorbereiding en geestelijke toerusting, kunnen jongeren en volwassenen zich presenteren voor het doopsel. Anders dan bij de kinderdoop speelt persoonlijke motivatie een grote rol alsmede het voornemen zich blijvend in te zetten voor de lokale geloofsgemeenschap. De kerk adviseert deze mensen met nadruk zich samen met anderen te laten dopen op de avond van Paaszaterdag, tijdens de paaswake. Zij ontvangen in deze viering de drie sacramenten welke de introductie tot het christelijk leven afrond. Naast het doopsel ontvangen zij het vormsel en doen zij ook hun eerste heilige communie.  Bij een volwassenendoop zijn ouders qua geloof geen direct betrokkenen. Een doopborg is evenwel nog altijd noodzakelijk. Aanmelding hiervoor bij het parochiesecretariaat.