home-left

Actie Kerkbalans 2022

Ook 2021 was een jaar dat anders liep dan we hoopten. In uw kerk, de Obrechtkerk of Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans, waren desondanks wekelijks minimaal twee vieringen. Het Obrechtkoor liet ons daarbij niet in de steek. We merken dat steeds meer mensen de weg naar onze kerk weten te vinden.

Precies dáárom valt hij ook dit jaar bij u op de mat. De brief over de Actie Kerkbalans. Nog even uw geheugen opfrissen: jaarlijks doen de Rooms-Katholieke, Protestantse en Oudkatholieke Kerken van Nederland en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente gezamenlijk beroep op een financiële bijdrage aan de lokale geloofsgemeenschappen.

“Waarom dit beroep?” zult u misschien denken. Heel eenvoudig, omdat de kerk geen subsidie krijgt en omdat het onderhoud van het gebouw, de kaarsen maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten, geld kosten.

En dan de Obrechtkerk, een monumentaal gebouw met kathedrale allure, ooit door buurtgenoten gered van de slopershamer en grootschalig gerestaureerd. Het in stand houden van dit mooie gebouw kost geld.

En niet alleen dat. De aansprekende vieringen, het Obrechtkoor, de diakonie, ook dat gaat niet voor niets.

Corona vraagt veel van onszelf en van elkaar. Nog steeds kunnen we niet voluit aan de slag. Hoe blijven we in contact? Daarom worden, zodra dat weer kan, naast de vieringen regelmatig bijeenkomsten gehouden voor gelovigen én voor andere geïnteresseerden.

Dit alles en nog veel meer biedt uw kerk, de Obrechtkerk.


U wil toch ook dat dit in stand blijft? Dat kan alleen dankzij de financiële steun van u, of u nu kerkganger bent of niet. Dankzij uw gift kunnen we ook in de toekomst veel tot stand brengen en blijft de Obrechtkerk een plek van betekenis en verbinding.

Steun onze actie Kerkbalans: IBAN nr. NL73INGB0000121314 t.n.v. OLV Rozenkrans


Met vriendelijke groet, ook namens het parochiebestuur,

Pastoor Jacques Quadvlieg.

NB lees meer over fiscaal gunstige donaties en andere informatie

NB lees meer over hoe u zich kunt in- of uitschrijven bij onze parochie

2022

De Obrechtparochie wenst u een gezegend en gezond 2022, en hoopt u ook in het nieuwe jaar welkom te mogen heten.

Vooralsnog is het aantal kerkgangers beperkt tot 50 per viering, en begint de International Family Mass op zaterdagen om 16 uur.

Wij verzoeken u vriendelijk zich vooraf te registreren.

Cursus Latijnse Liturgie

Heeft u altijd al eens meer willen weten van het Latijn, dat in de R.K. Kerk en natuurlijk in onze Obrecht zo’n prominente plek inneemt? Op dinsdag 4 januari 2022 start om 19.30 uur een cursus Kerklatijn voor beginners in Utrecht. In tien bijeenkomsten neemt docent C. Mennen cursisten mee in het vertalen en begrijpen van Latijnse teksten uit de liturgie.
Alle informatie vindt u op de website latijnseliturgie.nl, waar u zich ook kunt inschrijven.

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor. In verband met coronamaatregelen is het mogelijk dat de samenstelling van het koor en/of het uitgevoerde werk afwijkt van wat in het programma is vermeld.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!