home-left

HERDENKINGSCONCERT 4 MEI 2024

Ieder jaar kiest het Comité 4 en 5 Mei  een thema dat inspireert om samen te herdenken en te vieren. Om zeker óók verbinding te zoeken met elkaar en om de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. Het thema voor 2024 is: “ Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid”. Hiermee  vraagt het Nationaal Comité in het jaar dat de lustrumviering van 80 jaar vrijheid in september van start gaat, aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn. Heel direct in families die dierbaren hebben verloren of die zijn vermoord tijdens de Holocaust of zijn omgekomen door het oorlogsgeweld in Nederland en in Nederlands-Indië / Indonesië.Met hen voelen wij ons op deze dagen ten diepste verbonden en delen wij met hen in hun verdriet, hun gemis en pijn. 

Zinvol herdenken 

Al vele jaren is de Obrechtkerk een gewaardeerde plaats van verstilling en van Gods aanwezigheid in Oud-Zuid. Zo zal het ook zijn voor allen die op gepaste wijze op zaterdag 4 mei willen deelnemen aan de Dodenherdenking met aansluitend het Herdenkingsconcert waarin het Obrechtkoor en orkest o.l.v. Jane Lang onder meer werken van J.G. Rheinberger, I.Stravinsky, A. Pärt, J. Bennet en T.L. de Victoria zal uitvoeren. Aanvang 19.45 uur . De kerk is vanaf 19.30 uur toegankelijk. 

Werk zelf mee aan vrede 

Vrede is een groot goed. Een waarde die alle mensen kennen en een algemeen geldende verplichting. Wie kan zichzelf van deze verplichting tot vrede ontslaan? Niemand toch? Is het niet zo dat er elke dag aan vrede moet worden gewerkt? Of zoals een oud Chinees spreekwoord zegt: ”Er is geen vrede in de wereld zonder de vrede onder de volken, geen vrede onder de volkeren zonder vrede in de familie, geen vrede in de familie zonder vrede in mijzelf, en geen vrede in mijzelf zonder vrede met God.”  

Ik wens u allen een goede 4 en 5 mei toe en bid daartoe voor u om Gods Zegen. 

Pastoor J.J.Quadvlieg

Obrechtparochie kort

Parochieel overleg

Op 6 juni 2024 vindt het eerstvolgende parochieel overleg plaats. Afgevaardigden van elk van de vrijwilligersgroepen, variërend van het Obrechtkoor tot de collectanten, bespreken zaken die het reilen en zeilen van de parochie aan gaan. Mocht u vragen hebben of een onderwerp ter sprake willen brengen, laat het ons weten. Stuur dan een berichtje aan secretariaat@obrechtkerk.nl. Dit wordt zeer op prijs gesteld, alvast dank.

Op zondag 26 mei vindt het traditionele vrijwilligersuitje plaats. Alle actieve vrijwilligers van onze parochie worden uitgenodigd via hun vertegenwoordiger in het Parochieel Overleg. De bestemming van het uitje is dit jaar Onze Lieve Vrouw Ter Nood in Heiloo.
We hopen op een grote opkomst!

Agenda voor de jeugd en jongeren

Voor 2024 staan er weer nieuwe activiteiten op de agenda. U kunt uw kind(eren) via de link onderaan aanmelden voor de volgende activiteiten: Eerste Heilige Communie zaterdag 25 en zondag 26 mei 2024. De voorbereidingen vinden plaats op zaterdagen aan het einde van de middag en zijn gestart op 13 januari 2024. 

H. Vormsel zondag 15 september 2024  de voorbereidingen worden onder voorbehoud gepland op zondagen na de Hoogmis. 

Aanmeldingen zijn nog welkom!
Link naar aanmeldingsformulier: https://forms.gle/8f4XNRGeHhsGEWYAA 
Eventuele vragen per e-mail: dejongeobrecht@obrechtkerk.nl


Familieberichten, overlijden, trouwen, dopen

overleden
7-1-2024: Louise Camilla de Haas, 74 jaar
1-3-2024: Jacintha Doreen Crawford-Blankendal, 65 jaar

Gedoopt en gevormd tijdens de Paaswake van 30-3-2024:

Adyra; Sophie; Jeffrey; Matteo en Guido (gevormd). 


Parochiebestuur

Geplande bijeenkomsten van het Parochiebestuur in 2024:
17 april; 15/5; 12/6; 10/7.

HET WAS EEN GOEDE WEEK!

De vreugde van het nieuwe leven dat ons met Pasen werd aangereikt vindt haar bijzondere bekrachtiging wanneer mensen zich laten dopen. Dankbaar zijn we dan ook voor de vier kandidaten die tijdens de Paaswake werden gedoopt en gevormd. Zo beseffen wij allen dat ons leven in Christus met elkaar verbonden is en verbonden blijft. De Paasvreugde  weerklonk ook prachtig in de schitterende gezangen waarvan u ook gedurende deze Goede Week en met Pasen in de Obrechtkerk kon genieten.

Zeker: het was een Goede Week!  De Heer is waarlijk verrezen! 

Pastoor J. J. Quadvlieg

Obrechtkoor zoekt mannen

Iedere zondagochtend zingt het Obrechtkoor in de Obrecht, sinds 1904. Soms als meerstemmig koor, soms in kleinere ensembles, en ongeveer de helft van de keren als Gregoriaanse schola. Daarnaast geeft het koor concerten zoals traditioneel tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. De dirigent is Jane Lang en de organist is António Pedrosa; regelmatig is ook het orkest van de partij, dat het koor in wisselende samenstellingen begeleidt op belangrijke en feestelijke momenten.

Door verloop van leden is het koor thans dringend op zoek naar zangers in met name de categorie bassen en baritons.

Het meerstemmig koor repeteert wekelijks op dinsdagavond van 20.00-22.15 uur in de koorzaal van de Obrechtkerk; mannen die alleen meezingen in de schola hoeven slechts tweemaal per maand op zondagochtend aanwezig te zijn, en hebben met die kleine investering toegang tot de rijke traditie van het Gregoriaans in de kerk.

Wel nieuwsgierig maar toch aarzelend? Trek de stoute schoenen aan en kom een keer langs op dinsdagavond, of spreek een koorlid aan op zondag na de mis. Door de jarenlange ervaring van veel koorleden word je ook zonder grote ervaring direct op sleeptouw genomen, en kun je op hun steun rekenen.

Zingen is ontspannend, gezond en vooral heel erg leuk!

Het parochieel overleg

Hoe is communicatie tussen parochianen en het bestuur geregeld?
Het parochieel overleg binnen de Obrecht gemeenschap verdient de aandacht!

Het was voor niemand makkelijk om het gevoel van verbondenheid vast te houden toen we elkaar door de pandemie zo weinig konden ontmoeten. Het bestuur proeft in diverse recente gesprekken met parochianen dan ook een grote behoefte aan verbinding. Niet alleen op geestelijk maar ook op meer operationeel en beleidsmatig terrein.
Al voor het uitbreken van de pandemie is het ‘parochieel overleg’ ingesteld. In dat overleg zijn het bestuur en vertegenwoordigers van de diverse, binnen de parochie actieve, vrijwilligersgroepen vertegenwoordigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de lectoren, de collectanten, de koren, de Engelstalige gemeenschap, de Jonge Obrecht voor jeugd- en jongerenwerk, de caritas, etcetera. En ook de groep ‘parochianen’ die door Boudewijn Mutsaerts wordt vertegenwoordigd.
Tijdens dit overleg informeren het bestuur en de vrijwilligers elkaar over hun plannen en hun wensen. Het orgaan is dan ook bedoeld als overleg- en adviesorgaan waarmee ook de onderlinge verbondenheid wordt verstevigd.

De onderwerpen die doorgaans op de agenda staan zijn eerder beleidsmatig, financieel of organisatorisch dan spiritueel van aard. Tegelijkertijd is er ruimte voor initiatieven op dat gebied en worden suggesties van harte toegejuicht.
Wil het overleg goed functioneren, dan is het belangrijk dat de vertegenwoordigers van de diverse groepen en hun achterbannen in goed contact zijn met elkaar. De vertegenwoordiger moet immers kunnen verwoorden wat in zijn of haar groep leeft.

Het bestuur ervaart de bijeenkomsten van het parochieel overleg als vruchtbaar maar hoopt en verwacht dat er in de toekomst nog meer uit zal komen. Het is een belangrijk orgaan waarbinnen wordt gebouwd aan de toekomst van onze kerk en onze parochiegemeenschap. Het verdient de aandacht van allen!

Onder het kopje ‘agenda’ op de website worden de vergaderdata van het parochieel overleg voortaan aangekondigd.

Het parochiebestuur