home-left

De nieuwste berichten over corona vanuit het Bisdom

Wereldgebedsdag 2021

De wereldgebedsdag 2021 vindt plaats op vrijdag 5 maart. Doe ook mee in Amsterdam-Zuid.

(meer…)

Veertigdagentijd

Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die sinds Aswoensdag online is. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

Vastenactie 2021

In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 

Lees meer op vastenactie.nl.

Online colloquium ‘Goed Werk’

Meditatie verandert je professioneel en persoonlijk leven
Het online colloquium ‘Goed Werk’ op zaterdag 6 maart 2021 ​​brengt twee briljante geesten samen: Laurence Freeman en Herman Van Rompuy.

Laurence Freeman is benedictijnermonnik en staat aan het hoofd van de World Community for Christian Meditation (WCCM). Hij bespreekt zijn boek “Goed werk” en toont aan hoe meditatie een weldaad kan zijn voor mensen in het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg. Vanuit de internationale gemeenschap van de Obrecht zijn er contacten met Freeman; een gepland bezoek aan de Obrecht heeft vanwege corona nog niet kunnen plaatsvinden.

Herman van Rompuy is bekend politicus en werd verkozen tot eerste voorzitter van de Europese Raad. Hij neemt deel aan de internationale meditatiegroep voor managers, geleid door Laurence Freeman. In het colloquium bespreekt hij de betekenis van een meditatieve houding in politiek en management.

Inschrijven voor het colloquium kan via de website www.meditatio.be waar ook meer informatie te vinden is. Het colloquium is op 6 maart van 13:30 – 17:30 en vindt deels in het Engels en deels in het Nederlands plaats, met vertalingen. De kosten zijn 12 euro, en inschrijving geeft ook recht op het achteraf terugkijken van de opname.

Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Hij valt elk jaar bij u op de mat. De brief over de Actie Kerkbalans. Nog even uw geheugen opfrissen: jaarlijks doen de Rooms-Katholieke, Protestantse en Oudkatholieke Kerken van Nederland en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente gezamenlijk beroep op een financiële bijdrage aan de lokale geloofsgemeenschappen.

“Waarom?” zult u misschien denken. Heel eenvoudig, omdat de kerk geen subsidie krijgt en omdat het onderhoud van het gebouw, de kaarsen maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten, geld kosten.

En dan de Obrechtkerk, een monumentaal gebouw met kathedrale allure, ooit door buurtgenoten gered van de slopershamer en grootschalig gerestaureerd. Het in stand houden van dit mooie gebouw kost geld.

En niet alleen dat. Wekelijks, ook in coronatijd, zijn er minimaal twee vieringen, ook voor de niet-Nederlandssprekenden onder ons, vaak met muzikale ondersteuning door leden van het befaamde Obrechtkoor. Ook dat gaat niet voor niets.

Corona vraagt veel van onszelf en van elkaar. Hoe maken we echt contact als dat bijna alleen maar digitaal kan? Daarom worden, zodra dat weer kan, naast de vieringen regelmatig 60 minutenbijeenkomsten gehouden voor gelovigen én voor andere geïnteresseerden.

Dit alles en nog veel meer biedt uw kerk, de Obrechtkerk.

U wilt toch ook dat dit in stand blijft? Dat kan alleen dankzij de financiële steun van u, of u nu kerkganger bent of niet. Dankzij uw gift kunnen we ook in de toekomst veel tot stand brengen en blijft de Obrechtkerk een plek van betekenis en verbinding.

Steun onze actie Kerkbalans: IBAN nr. NL73 INGB 0000 1213 14 t.n.v. OLV Rozenkrans

Met vriendelijke groet, ook namens het parochiebestuur,

Pastoor Jacques Quadvlieg

NB. U kunt ook op andere manieren (fiscaal aantrekkelijk) doneren.

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor. In verband met de coronamaatregelen kan het koor voorlopig niet optreden in de volledige bezetting. Momenteel zingen maximaal 4 koorleden.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!