home-left

De nieuwste berichten over corona vanuit het Bisdom staan overzichtelijk op www.arsacal.nl.

De Obrecht is open

U bent van harte welkom in de Obrecht voor de wekelijkse Hoogmis op zondag om 11 uur en de International Familiy Mass op zaterdag om 17 uur. Vanwege de coronamaatregelen moet uw aanwezigheid wel geregistreerd worden, en dient u zich te houden aan de aanbevelingen van het kabinet en aan het protocol dat de bisschoppen op grond van het nationale beleid hebben opgesteld.

U kunt zich enkele dagen voorafgaand aan de viering aanmelden op meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/obrechtkerkamsterdam. U ontvangt dan een bevestigingsmail.

Wanneer u zich niet vooraf aanmeldt worden uw gegevens bij binnenkomst in de kerk geregistreerd. Meer informatie over het registreren van uw gegevens en uw privacy leest u op de website van het Bisdom.

Gebedsintenties
U kunt een gebedsintentie opgeven per e-mail aan het secretariaat, secretariaat@obrechtkerk.nl. Vermeld daarbij de naam en voor welke zondag de intentie bedoeld is. Stuur een intentie uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan de beoogde zondag.

Sacrament van het Vormsel

Afgelopen 5 juli heeft een groep jongeren het sacrament van het Vormsel ontvangen. Alles begon toen Nathalie met haar ouders, bij de kinderkerstviering op 24 december, met een beker chocomel en een stuk kerstbrood, vertelde dat zij graag het Vormsel zou willen doen. Toen kwam meteen het idee om een groep te vormen. We zouden dit initiatief verspreiden om meer jongeren te vinden die het Vormsel zouden willen doen. 10 maart zou het starten, zaterdagochtend van 11.00 – 12.00 uur. En toen begon de lockdown… We lieten ons niet kisten en we begonnen de lessen online! : met behulp van Kahoot!’s, filmpjes  en presentaties hebben we leuke dynamische lessen gehad.

Wat vonden de jongeren er zelf van?

(meer…)

Werkzaamheden dak en houtwerk afgerond

Hoewel de kerk gesloten bleef, is de afgelopen tijd hard gewerkt aan het totaal­onderhoud van het hout van dakgoten, de dakkapellen en het buiten­schilderwerk van de kerk. Inmiddels zijn de steigers verdwenen, zijn verscheidene lekkages verholpen en is het houtwerk voorzien van een nieuwe verflaag. Dit werk kon alleen worden uitgevoerd dankzij de financiële steun van velen. Dank aan eenieder die dit mogelijk heeft gemaakt!

Van Waakvlam naar Vreugdevuur

Beste Parochianen en Vrienden van de Obrecht,

Wij wensen elkaar vandaag een Zalig Pinksterfeest. Het feest van de geboorte van de jonge christelijke kerkgemeenschap 50 dagen na de Verrijzenisdag van Christus. Na 50 dagen beslotenheid zorgde de Heilige Geest ervoor dat de apostelen in alle vrijmoedigheid naar buiten traden om de Verheerlijkte Christus te verkondigen in daad en woord.  Meer dan andere jaren ervaren wij nu een Nieuw Pinksteren. Getroffen door de Covid-19 pandemie hebben we maanden in beslotenheid en soms ook in afzondering ons Kerk-zijn in een waakvlam modus beleefd. Vanaf morgen, 1 juni, mag dat waakvlammetje voorzichtig oplaaien tot een heus vreugdevuur. Een nieuw Pinksteren: de kerk treedt opnieuw in de openbaarheid, maar voorzichtig en verantwoordingsvol.

(meer…)

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor. In verband met de coronamaatregelen kan het koor voorlopig niet optreden in de volledige bezetting. Maar 2 tot 3 keer per maand kunt u het koor wel horen in allerlei nieuwe samenstellingen: 16 zangers, octet, dameskoor, herenkoor en schola. Regelmatig is daar ook instrumentale begeleiding bij.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!