home-right

Vieringen & agenda

Gebedsintenties kunt u mailen aan het secretariaat, onder vermelding van de naam en de datum van de betreffende zondag.

Reserveren voor de vieringen kunt u via het online reserveringssysteem.

 • zo
  25
  sep
  2022

  HOOGMIS/MASS

  10:30
 • za
  01
  okt
  2022

  INTERNATIONAL FAMILY MASS IN ENGLISH

  17:00
 • zo
  02
  okt
  2022

  HOOGMIS/MASS

  10:30
 • za
  08
  okt
  2022

  Obrecht vrijwilligersdag

  09:00
 • Open Kerk

  12:00
 • INTERNATIONAL FAMILY MASS IN ENGLISH

  17:00
 • zo
  09
  okt
  2022

  HOOGMIS/MASS Rozenkransfeest

  10:30
 • za
  15
  okt
  2022

  INTERNATIONAL FAMILY MASS IN ENGLISH

  17:00
 • zo
  16
  okt
  2022

  HOOGMIS/MASS

  10:30
 • za
  22
  okt
  2022

  Open Kerk

  12:00

Volledige agenda

Obrechtinfo
Regelmatig het laatste Obrechtnieuws per e-mail ontvangen?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

For our international guests
Please read our information in English.

Titus Brandsma Lezing

Vrijdag 14 oktober 2022, Cenakelkerk Nijmegen
 

Op vrijdag 14 oktober wordt de 28e Titus Brandsma Lezing georganiseerd. In verband met de verbouwing van de Stevenskerk wijken we dit jaar uit naar de Cenakelkerk in Heilig Landstichting. Hier is ruimte voor 200 gasten. De lezing wordt live gestreamd én is nadien via YouTube terug te kijken. 2022 is het jaar dat Titus Brandsma heilig verklaard is. Een perfecte aanleiding om een spreker uit te nodigen die dieper op het thema heiligheid zal ingaan. Herwi Rikhof is emeritus hoogleraar systematische theologie en als pastor verbonden aan de Cenakelkerk.

Aanmelden voor de Titus Brandsma Lezing 2022.

In het zonnetje

Parochiaan Ad van Velsen werd op 21 augustus gedecoreerd als waardering voor zijn 53 jaar lange inzet voor de collectanten en oneindig veel ander werk. De Obrechtparochie feliciteert Ad van harte, en is zeer dankbaar voor de nog altijd enorme inzet van Ad!

Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk

Synode 2021 – 2023

Van ok­to­ber 2021 tot half mei 2022 werd – op verzoek van paus Fran­cis­cus – in ieder bisdom in de wereld ge­spro­ken over de toe­komst van de Kerk. Het was de eerste fase van de Synode.

Volgend jaar vin­den bij­een­komsten plaats per wereld­deel en in ok­to­ber 2023 wordt de Synode af­ge­slo­ten in Vati­caan­stad in Rome. De afgelopen maan­den zijn ook in ons bisdom mensen bijeen­ge­ko­men om te spreken over de thema’s ge­meen­schap, par­ti­ci­pa­tie en zen­ding (= communio, participatio en missio). Van alle gesprekken en bij­een­komsten in pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen, door reli­gi­euzen en jon­ge­ren, zijn ver­slagen gemaakt. 

De verslagen en samenvattingen zijn te lezen op de website van het bisdom.

Periode voor de schepping

1 september tot 4 oktober
 


Wereldwijd vieren kerken jaarlijks de scheppingsperiode. Op 1 september is het “wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping” en 4 oktober is de feestdag van Sint Franciscus, de heilige voor wie zorg voor de hele schepping belangrijk was. In de periode tussen deze twee data staan kerken en gelovigen extra stil bij de zorg voor de aarde. Laudato Si’ biedt hiervoor een liturgisch katern aan. Voor iedere zondag en de gebedsdag in de periode worden liederen, gebeden en meditaties beschreven.

De Vlaamse organisatie Ecokerk geeft jaarlijks een katern uit met liturgisch materiaal voor deze periode. De Laudato Si’ Alliantie Nederland heeft het materiaal aangepast aan de Nederlandse situatie. Met het materiaal kun je inhoud geven aan de verwondering en zorgen rondom ‘ons gemeenschappelijke huis’, de aarde waar we deel van uitmaken. Het katern sluit aan bij het programma van het Vaticaan: in zeven stappen naar integrale ecologie. Het Vaticaan nodigt iedereen uit om een veranderingsproces aan te gaan om duurzaam te leven volgens de theorie van integrale ecologie van paus Franciscus. Hierin worden zeven doelstellingen beschreven

Kruisweg in het licht – adopteer een statie

Het interieur van onze Rozenkranskerk, de Obrechtkerk, kent belangrijke kunstwerken van zowel de generatie van vóór 1920 zoals van Willem Mengelberg en Kees Dunselman als van de vernieuwende kunstenaars van tussen de twee wereldoorlogen.
 
De veertien kruiswegstaties van de Obrechtkerk werden omstreeks 1915 door Kees Dunselman vervaardigd.
De gebroeders Jan en Kees Dunselman genoten grote faam als specialisten van de Kruisweg. Jan Dunselman zette daarvoor de toon met zijn werk in de Nicolaasbasiliek van Amsterdam (1891-1898). Voor zowel Jan als Kees gold de historieschilderkunst als fundament van hun kruiswegen. Hierbij was het de bedoeling dat je een ‘historische’ gebeurtenis met overtuiging weergaf in de hoofdpersonen, de omstanders, in hun uitdossing, enscenering én met al hun emoties. Zo werden de gelovigen vanuit geloof en gevoel aangesproken zich verenigend met de lijdende Christus.
Zo werd ook het Bijbelse Jeruzalem, de Via Dolorosa, middels de kruiswegstaties in de eigen kerk present gesteld. 
Vergeleken met wat zijn broer doet, heeft Kees in de Obrechtkerk gekozen voor een meer sobere uitwerking. Dit alles viel samen met de regels van de Beuroner school. Juist het achterwege laten van een uitgewerkte achtergrond is hierbij een kenmerkend detail.
 
Deze prachtige kruisweg verdient in de Obrechtkerk een verantwoord en professioneel lichtplan. Zeker tijdens de dagen dat de zon niet zo uitbundig schijnt wordt het ontbreken ervan als een gemis beschouwd. Als pastoor van de Obrechtkerk steun ik van harte het initiatief van het Parochiebestuur om hierin te voorzien. De kosten voor dit bijzondere project bedragen ruim 15.000 euro. Het moet echter een project worden dat wij gemeenschappelijk willen dragen. Daarom is iedere bijdrage van harte welkom.
 
Jacques Quadvlieg, pastoor 

Hoe kunt u uw licht op de staties laten schijnen?

Voor 1.100 euro kunt u ‘ter nagedachtenis van….’ de aanlichting van een van de veertien staties financieren. Dat kan anoniem of met naam en toenaam. Achter in de kerk zal een ‘In memoriam-bord’ komen met daarop per statie de naam van degene ter wier nagedachtenis de statie wordt gefinancierd. Wilt u dat niet, dan houden we het anoniem met de letters N.N.

Wat moet u doen om mee te doen?
Laat uw naam, e-mailadres en telefoonnummer en eventuele voorkeur voor een of meer van de staties achter op vrienden@obrechtkerk.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie.

Hartelijke groet
René Clumpkens en Virginie Heukensfeldt Jansen, parochiebestuur