home-right

Vieringen & agenda

Gebedsintenties kunt u mailen aan het secretariaat, onder vermelding van de naam en de datum van de betreffende zondag.

Reserveren voor de vieringen kunt u via het online reserveringssysteem.

 • zo
  24
  sep
  2023

  HOOGMIS/MASS

  10:30
 • za
  30
  sep
  2023

  INTERNATIONAL FAMILY MASS

  17:00
 • zo
  01
  okt
  2023

  HOOGMIS/MASS

  10:30
 • zo
  08
  okt
  2023

  HOOGMIS/MASS

  10:30

Volledige agenda

Obrechtinfo
Regelmatig het laatste Obrechtnieuws per e-mail ontvangen?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

For our international guests
Please read our information in English.

Vrijwilligers gezocht

Onze parochie kan niet zonder vrijwilligers. Gelukkig kunnen we al jaren rekenen op een club trouwe helpers die niet alleen nuttig werk doen maar het ook, onderling, gezellig hebben en de parochieband levend houden. Maar die club dunt uit en daarom zijn we hard op zoek naar aanvulling.

“Waarmee houden zij zich bezig?” zult u misschien denken. Dat varieert van collecteren, ouderenbezoeken, koffieschenken, op- en afbouw van het priesterkoor rond Kerstmis en Pasen, opzetten van speciale collecte-acties, voorbereiden van Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel, opzetten van een kindernevendienst, kostertaken etc etc.

Misschien voelt u zich aangetrokken tot een van de genoemde taken?

Of misschien bent u bereid incidenteel te helpen bij op- of afbouw of bij kostertaken en mogen wij uw naam en adres noteren en in voorkomende gevallen contact met u opnemen?

Of misschien wil u eerst meer weten?

Bel voor vragen en overleg met Virginie Heukensfeldt Jansen (06 5067 1764) of met René Clumpkens (06 2293 2759), of laat een e-mail achter op secretariaat@obrechtkerk.nl.

Eén ding kunt u met zekerheid stellen: wij hebben ú nodig.

Het parochiebestuur

Het parochieel overleg

Hoe is communicatie tussen parochianen en het bestuur geregeld?
Het parochieel overleg binnen de Obrecht gemeenschap verdient de aandacht!

Het was voor niemand makkelijk om het gevoel van verbondenheid vast te houden toen we elkaar door de pandemie zo weinig konden ontmoeten. Het bestuur proeft in diverse recente gesprekken met parochianen dan ook een grote behoefte aan verbinding. Niet alleen op geestelijk maar ook op meer operationeel en beleidsmatig terrein.
Al voor het uitbreken van de pandemie is het ‘parochieel overleg’ ingesteld. In dat overleg zijn het bestuur en vertegenwoordigers van de diverse, binnen de parochie actieve, vrijwilligersgroepen vertegenwoordigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de lectoren, de collectanten, de koren, de Engelstalige gemeenschap, de Jonge Obrecht voor jeugd- en jongerenwerk, de caritas, etcetera. En ook de groep ‘parochianen’ die door Boudewijn Mutsaerts wordt vertegenwoordigd.
Tijdens dit overleg informeren het bestuur en de vrijwilligers elkaar over hun plannen en hun wensen. Het orgaan is dan ook bedoeld als overleg- en adviesorgaan waarmee ook de onderlinge verbondenheid wordt verstevigd.

De onderwerpen die doorgaans op de agenda staan zijn eerder beleidsmatig, financieel of organisatorisch dan spiritueel van aard. Tegelijkertijd is er ruimte voor initiatieven op dat gebied en worden suggesties van harte toegejuicht.
Wil het overleg goed functioneren, dan is het belangrijk dat de vertegenwoordigers van de diverse groepen en hun achterbannen in goed contact zijn met elkaar. De vertegenwoordiger moet immers kunnen verwoorden wat in zijn of haar groep leeft.

Het bestuur ervaart de bijeenkomsten van het parochieel overleg als vruchtbaar maar hoopt en verwacht dat er in de toekomst nog meer uit zal komen. Het is een belangrijk orgaan waarbinnen wordt gebouwd aan de toekomst van onze kerk en onze parochiegemeenschap. Het verdient de aandacht van allen!

Onder het kopje ‘agenda’ op de website worden de vergaderdata van het parochieel overleg voortaan aangekondigd.

Het parochiebestuur