home-right

Vieringen & agenda

Reserveren voor de Hoogmis op zondag om 11 uur kunt u vanaf de voorgaande donderdag via het online reserveringssysteem.

Gebedsintenties kunt u mailen aan het secretariaat, onder vermelding van de naam en de datum van de betreffende zondag.

 • za
  26
  sep
  2020

  International Family Mass in English

  17:00
 • zo
  27
  sep
  2020

  LATIJNSE HOOGMIS/MASS IN LATIN

  11:00
 • za
  03
  okt
  2020

  International Family Mass in English

  17:00
 • zo
  04
  okt
  2020

  HOOGMIS/MASS Eerste Heilige Communie

  11:00
 • za
  10
  okt
  2020

  International Family Mass in English

  17:00
 • zo
  11
  okt
  2020

  LATIJNSE HOOGMIS/MASS IN LATIN - Rozenkransfeest

  11:00
 • za
  17
  okt
  2020

  International Family Mass in English

  17:00
 • zo
  18
  okt
  2020

  LATIJNSE HOOGMIS/MASS IN LATIN

  11:00
 • za
  24
  okt
  2020

  International Family Mass in English

  17:00
 • zo
  25
  okt
  2020

  LATIJNSE HOOGMIS/MASS IN LATIN

  11:00

Volledige agenda

Obrechtinfo
Eens in de 14 dagen het laatste Obrechtnieuws per e-mail ontvangen?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

For our international guests
Please read our information in English.

Terugblik Bisschopswissel

Van de pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring op Tweede Pinkster­dag, maan­dag 1 juni 2020, om 12.00 uur en van de online pers­con­fe­ren­tie om 15.00 uur heeft foto­graaf Ramon Mangold een mooie foto­se­rie gemaakt.

De wezens van de kathedraal

Spannende tocht – corona-proof – langs allerlei monsters

Tot 25 ok­to­ber is het moge­lijk een tocht te maken langs de monsterach­tige figuren die bij de bouw op het dak van de Bavo-ka­the­draal in Haarlem zijn aan­ge­bracht. De tocht gaat over het dak over speciaal geconstrueerde loopbruggen, door allerlei gangetjes en torentjes. Ook is het moge­lijk de torens te beklimmen.

De tocht is Corona-proof gemaakt met hygiënemaat­regelen en tijdslots, zodat nooit te veel mensen binnen zijn. De ‘wezens van de ka­the­draal’ is een nog spannender ver­volg van de ‘Klim naar het licht’ die vorig jaar is gehou­den en een groot succes was.

Meer in­for­ma­tie en reserve­ren: www.koepel­kathe­draal.nl/de-wezens-van-de-ka­the­draal

Vrienden van de Obrecht

De Obrechtparochie is een levendige parochie midden in Amsterdam Oud Zuid. Samen vormen we een gemeenschap waar God wordt gezocht en gevonden. De kerk is – bewust of onbewust – een onmisbare pijler in ons bestaan. Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. Een andere keer is het de boodschap die uw hart raakt, de stilte, de liturgie of de muziek of het gebouw op zichzelf, als ijkpunt in de buurt.

Op ons rust de verantwoordelijkheid om dit alles voor de toekomst in stand te houden. Daarvoor hebben wij ú nodig en daarom is het fonds ‘Vrienden van de Obrecht’ opgericht. Allen die de Obrechtkerk een warm hart toedragen en structureel willen meewerken aan een gezonde, financiële basis, vragen wij tot deze vriendenclub toe te treden.

Lees meer

Woonruimte beschikbaar in dames studentenhuis Marienstaete

In de gerenoveerde pastorie van de Obrechtkerk komen deze zomer enkele plekken beschikbaar in de Rooms Katholieke woongroep van damesstudenten, Marienstaete. Binnen het huis, dat wordt ondersteund door een inwonende mentor, is aandacht voor studie én persoonlijke ontwikkeling. Marienstaete vormt een zelfstandig maar nauw verbonden onderdeel van de Parochie Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans (Obrechtkerk) in Amsterdam Zuid.

Voor meer informatie of bij belangstelling om te komen wonen in Marienstaete: Stuur een e-mail naar marienstaete@obrechtkerk.nl