Kerkbalans 2016

Steun de Obrechtkerk ook dit jaar weer middels een bijdrage in het kader van de actie kerkbalans. U kunt uw gift overmaken op IBAN NL98 INGB 0000107187 t.n.v. Parochie O.L.V. Rozenkrans. Lees alles over de verschillende mogelijkheden om de Obrechtkerk te steunen.

BENEFIETCONCERT VOOR VLUCHTELINGEN

Op de dag van de liefde, zondag 14 februari om 16 uur, opent de Obrechtkerk haar deuren voor een groot benefietconcert ten bate van Vluchtelingenwerk Nederland. Onder leiding van initiatiefnemer Boudewijn Jansen wordt de Negende Symfonie van Beethoven, met het bekende “Alle Menschen werden Brüder” uitgevoerd. Vele musici van landelijke professionele orkesten en ensembles, waaronder het NedPho, hebben hun deelname toegezegd. Samen met topsolisten Claron McFadden (sopraan), Helena Rasker (alt), Marcel Reijans (tenor) en Thomas Oliemans (bas) en zangers van o.a. Toonkunstkoor Amsterdam en het koor van De Nationale Opera belooft het een waar muzikaal spektakel te worden!
Kaarten kosten € 30 (€ 15 voor jeugd onder de 18) en zijn online verkrijgbaar. Na afloop van het concert is er gelegenheid tot napraten en verbroedering tijdens een eenvoudige buffetmaaltijd. Alle bezoekers zijn hiervoor van harte uitgenodigd!

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor tot de zomer van 2016.
Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!

Vrijwilligers op stap

Als dank voor hun grote inzet nam de parochie haar vrijwilligers op 8 november mee op stap naar het centrum van Amsterdam. In en om de Nicolaaskerk werden ogen, oren én de inwendige mens van het nodige voorzien.

Vieringen Aswoensdag

Op 10 februari is het Aswoensdag: het begin van de veertigdaagse vastentijd. "Het vergankelijke zó gebruiken, dat ons hart gericht blijft op het eeuwige" (Prefatie II van de veertigdagentijd)
Vieringen waarin het askruisje gegeven wordt:
07.30u Morgengebed - Vredeskerk
12.30u Eucharistie - Obrecht- en Vredeskerk
14.00u Eucharistie (in 't Frans) - Obrechtkerk
16.00u Familieviering (speciaal voor kinderen en ouders) - Obrechtkerk
17.30u Avondgebed - Vredeskerk
19.00u Eucharistie (in 't Engels) - Vredeskerk (Filippijnse El Shaddai-gemeenschap)
U bent van harte welkom om het askruisje te ontvangen en de veertigdagentijd goed te beginnen.

Matthäus Passion

Op 23 maart 2016 wordt Bachs meesterwerk in een boeiende verkorte versie uitgevoerd. De productie staat onder leiding van dirigent Boudewijn Jansen. Videokunstenaar Rob Johannesma projecteert kunstwerken en eigen opnames tot een indrukwekkende en eigentijdse versie van het lijdensverhaal. Kaartverkoop en alle informatie.

Studiedag Divine Suprise

Dr. Margaret Barker, oudtestamentica en specialiste in archaïsch Hebreeuws, spreekt op zaterdag 9 april over De verloren vrouwe van de bijbel: Vrouwe Wijsheid. De studiedag is georganiseerd door de Academie Pansophia. Plaats en tijd: Paaskerk te Baarn, 10 tot 16 uur. Meer informatie en aanmelden via de website van Academie Pansophia.

Oecumenisch Studieproject Contemplatieve filosofie en Geloof

Vanuit de Obrechtkerk, de Vredeskerk en het Leerhuis PKN (Thomaskerk Zuid) wordt een Oecumenisch Studieproject opgezet met het oog op verdieping van het samen denken rond geloof, meditatie en mystiek door christenen uit de RK en protestantse tradities. Tekstlezing én dialoog vormen de peilers op 9 maandagavonden in de Obrechtpastorie. Geïnteresseerden uit en rond de Obrechtparochie, de Vredesparochie en rond / vanuit het Leerhuis van de PKN (Thomaskerk Zuid), maar ook anderen zijn welkom. Ook als u de eerste bijeenkomsten hebt gemist.
Lees de brochure voor meer informatie en aanmelding.

Tegenstanders bij kunstroof treffen elkaar als nieuwe katholieken

Kruispunt TV toonde onlangs het onwaarschijnlijke verhaal van Fred Leeman en Roy Peters. Deze twee mannen bekeerden zich een paar jaar geleden tot het katholieke geloof in dezelfde kerk. In de kerkbanken ontdekten ze dat ze ooit aan twee volstrekte uiteinden stonden van een van de grootste kunstroven uit de geschiedenis. Lees het verhaal.

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

Lees meer, en wees ook in 2016 welkom!

Het sociale gezicht van de Obrecht

De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten. Wat doet de PCI, en hoe kunt u er een beroep op doen? Lees de vragen en antwoorden.