Oecumenisch Studieproject Contemplatieve filosofie en Geloof

Vanuit de Obrechtkerk, de Vredeskerk en het Leerhuis PKN (Thomaskerk Zuid) wordt een Oecumenisch Studieproject opgezet met het oog op verdieping van het samen denken rond geloof, meditatie en mystiek door christenen uit de RK en protestantse tradities. Tekstlezing én dialoog vormen de peilers op 9 maandagavonden in de Obrechtpastorie. De start is op 9 november. Geïnteresseerden uit en rond de Obrechtparochie, de Vredesparochie en rond / vanuit het Leerhuis van de PKN (Thomaskerk Zuid), maar ook anderen zijn welkom.
Lees de brochure voor meer informatie en aanmelding.

Vrijwilligers op stap

Als dank voor hun grote inzet nam de parochie haar vrijwilligers op 8 november mee op stap naar het centrum van Amsterdam. In en om de Nicolaaskerk werden ogen, oren én de inwendige mens van het nodige voorzien.

Volwassenencatechese

Op 3 november en 14 december kunt u interessante lezingen bijwonen over het thema De Liturgie. Pater Frans Vervooren en Pastor Lex Koot verzorgen deze avonden van de volwassenencatechese.
Lees alle informatie.

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor tot eind 2015.
Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

Lees meer, en wees ook in 2015 welkom!

Nieuwe Alphacursus in najaar 2015

Heb je altijd al kennis willen maken met het christelijke geloof, of meer daarover willen weten? Wil je weten wie Jezus is, of je verder in het geloof verdiepen? In de Alphacursus worden de beginselen van ons christelijk geloof behandeld aan de hand van thema’s als: Is er meer? Wie is Jezus? Waarom bidden? Hoe relevant is de Bijbel? Hoe zit het met de Kerk? De inleiding wordt telkens door een andere spreker verzorgd, en in de groep praten we verder over dit onderwerp, uiteraard met respect voor ieders mening. We beginnen de avond met een gezamenlijke maaltijd. Iedereen is welkom om aan deze cursus deel te nemen: zowel gelovigen als ongelovigen, beginners en gevorderden. Kosten zijn 75 euro (deze prijs is inclusief twaalf maaltijden, consumpties en het alpha boekje). Indien de kosten een probleem zijn, kan daarin worden tegemoetgekomen.
Op woensdag 21 oktober 2015 is de introductieavond, in de Vredeskerk. We starten om 18.30 met een gezamenlijke maaltijd. Als je geïnteresseerd bent, volgen er daarna nog 9 woensdagavonden (tot en met 9 december en 13 en 20 januari) en een weekend. De laatste avond staat gepland op 20 januari 2016.
Meer informatie of aanmelden: Marco Voorhuis, Jos de Keizer, Bernadette Spieker, Sylvia van Steenis of Olof Bekedam.

Het sociale gezicht van de Obrecht

De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten. Wat doet de PCI, en hoe kunt u er een beroep op doen? Lees de vragen en antwoorden.

Concerten najaar 2015

Zaterdag 28 november, 20 uur
XtraVoX, jonge (semi)professionele zangers uit Engeland en Duitsland o.l.v. William Brooks en Jessica Burggraf. Thema: de emotionele kracht van de stem. Samuel Barber: Agnus Dei; Benjamin Britten: Hymn to St Cecilia; Johannes Brahms: Warum ist das Licht Gegeben; Frank Martin: Dubbelkorige Mis. Kaarten te koop aan de deur, à 10 euro.

Vrijdag 4 december, 20 uur
Het Genetic Choir is een improviserend moderne muziekensemble onder leiding van Thomas Johannsen dat binnenkort een CD uitbrengt met als titel 'Church Songs for the 21st Century'. Samen met organist Jacob Lekkerkerker geven ze een concert naar aanleiding van de CD release. Kaarten in de voorverkoop en aan de deur.

Zondag 13 december, 16 uur
Het Obrechtkoor geeft op de derde Adventszondag het jaarlijkse kerstconcert. Koor en orkest vertolken Bach's cantate 62 Nun komm, der Heiden Heiland, Zelenka's Magnificat en bekende en minder bekende kerstliederen. Traditiegetrouw is er ook kerstsamenzang. De toegang is vrij, er is een deurcollecte na afloop.

Zaterdag 19 december, 20:30 uur
De Amsterdamse Bachvereniging voert het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach uit onder leiding van dirigent Cor Brandenburg, met medewerking van Barokensemble Symphonie Atlantique en solisten. Kaartverkoop en meer informatie vindt u op de website van de Amsterdamse Bachvereniging.