Benoeming pastoor Quadvlieg

Namens het parochiebestuur heb ik het genoegen u mede te delen dat het Bisschop Punt heeft behaagd om met ingang van 1 september a.s. pastoor Quadvlieg te benoemen tot pastoor-administrator van de Obrechtparochie, OLV van de Allerheiligste Rozenkrans parochie.

Pastoor Quadvlieg is momenteel pastoor van de samenwerkende Klaverblad parochies Heemstede, Vogelenzang en Bennebroek. Daarnaast is hij docent Godsdienst en levensbeschouwing aan het Adelbert College te Wassenaar.
Pastoor Quadvlieg wordt gepresenteerd tijdens de plechtige en feestelijke Hoogmis op 10 september a.s. om 11 uur.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot het Parochiebestuur.

Jeroen Dijkman, vice-voorzitter Parochiebestuur

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor tot eind 2017.
Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!

Vrijwilligers achter de schermen

De vrijwilligers van de Obrechtkerk verzetten hun vele werk vaak onzichtbaar; op 20 mei namen ze een kijkje achter de schermen van Nationale Opera en Ballet, en zagen dat ook daar een wereld schuilgaat achter een schijnbaar eenvoudige voorstelling.
Bekijk de foto-impressie.

Terugblik Palmpasen

Ook dit jaar hebben de kinderen van de catechese hun palmpaasstokken gemaakt. Tijdens het versieren van de stokken is hen de symboliek ervan uitgelegd. Op 9 april hebben zij de stokken weer meegenomen naar de familiemis. Daarna stond een fanfare drumband op het kerkplein klaar om in optocht door het Vondelpark naar de zorginstelling Vondelstede te gaan. Daar zaten de ouderen al te wachten. Voor sommige ouderen misschien wat te veel lawaai, maar de meeste van hen waren zichtbaar blij bij het in ontvangst nemen van de mooi versierde stokken. De groep oudere kinderen, die in aanloop naar de Goede week ook een bijeenkomst hadden, hebben hun versierde paasstukjes uitgedeeld. Zo is het een feest voor jong en oud van geven en ontvangen geworden.

Zomer-muziek

Tijdens de vakantie van het Obrechtkoor klinkt er in juli onverminderd muziek in de zondagse Hoogmissen. Diverse zangers en instrumentalisten vertolken bekend en onbekend werk van uiteenlopende componisten. Ook is een deel van de Obrechtschola te horen. Meer informatie leest u in de agenda. U bent van harte welkom om de zomer mee te vieren. Het Obrechtkoor zingt weer vanaf 13 augustus.

Boekpresentatie 'Met Hert&Ziel'

Ter gelegenheid van zijn 25 jarig priesterjubileum heeft Pater Frans Vervooren ocd samen met enkele parochianen een boek geschreven met als titel 'Met Hert & Ziel'. Geïnspireerd door de bronzen herten van onze communiebank publiceert Pater Vervooren voor het eerst enkele van zijn preken (‘mijmeringen’). Onder de titel ‘Hertenvlucht’ heeft Fred Leeman een ‘beeldverhaal’ gemaakt van de wisselende betekenissen van het hertenmotief in de kerkelijke kunst, terwijl Wouter Prins een beschouwing wijdt aan de blijvende fascinatie met het hert in de moderne kunst. Op 19 maart werd het boek feestelijk gepresenteerd in de Obrechtkerk.
Wilt u het boek bestellen? Dat kan door € 25,00 over te maken op (IBAN) NL69INGB0004948300 t.n.v. Parochie O.L.V. Rozenkrans o.v.v. 'Hertenboek' en uw naam en adres. Het boek zal dan naar u worden opgestuurd. Indien u meer exemplaren wenst maakt u een veelvoud van € 25,00 over. U kunt het boek ook kopen bij de volgende boekhandels in Amsterdam-Zuid: Het Martyrium (Van Baerlestraat 170-172), Mulder (Cornelis Schuytstraat 14), Premsela (Van Baerlestraat 78) en Van Rossum (Beethovenstraat 32).

Inloopspreekuur

De Obrechtkerk heeft pater Frans Vervooren ocd gevraagd om inloopspreekuur te houden in de kerk. Pater Vervooren houdt één keer in de maand op vrijdags van 14.00-16.00 uur spreekuur. De wekelijkse spreekuren op woensdagmiddag zijn daarmee vervallen. Raadpleeg de agenda voor details.

Het sociale gezicht van de Obrecht

De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten. Wat doet de PCI, en hoe kunt u er een beroep op doen? Lees de vragen en antwoorden.