Muziek en Zin 2014

De tweede Muziek en Zin op zondag 26 oktober 2014 heeft als thema Maria, gelijk aan het thema dat de Obrechtparochie voor haar 110e verjaardag heeft gekozen. Het bidden en zingen tot de moeder van Christus heeft zeer oude wortels. In een inleidend woord geeft Rob Polet (theoloog & pastoraal werker) een toelichting op de historische en theologische achtergronden van verschillende liedteksten die ter ere van Maria zijn geschreven. U hoort verschillende Ave Maria's, en liederen en aria's die geïnspireerd zijn op Maria, uitgevoerd door sopraan Dionne Brussee en mezzo-sopraan Merel Huizinga, begeleid door Kanako Inuoe. Deze middag wordt geproduceerd en ondersteund door Stichting Philomela.
Aanvang 16 uur. De toegang is vrij. Er is een collecte en borrel na afloop.

Onthulling nieuwe schildering
op 30 november bij Muziek en Zin

In 2014 viert de Obrechtparochie haar 110-jarig bestaan, wat aanleiding is voor een nieuw kunstwerk: een schildering in het rechter transept, met als thema Rust op de vlucht naar Egypte. Op zondag 30 november 2014 om 16 uur wordt de schildering tijdens de laatste Muziek en Zin van dit jaar onthuld door Bisschop Arseny van de Koptisch Orthodoxe Kerk. Professor Henk van Os, lid van het Comité van aanbeveling, houdt een voordracht, en er is natuurlijk toepasselijke muziek.

Muziek voor jong en oud!

Het Kinderkoor heeft ruimte voor nieuwe zangers! Leer zingen en hoor je eigen stem galmen in de hoge kerkgebouwen! Lees meer, en schrijf je in!

Te oud voor het kinderkoor? Ook het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!

Bekijk het overzicht van het Obrechtkoor tot eind 2014. Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Volwassenencatechese Obrechtparochie

Het thema tot eind 2014 is de feesten van het kerkelijk jaar. Van sommige feesten van het kerkelijk jaar is de oorspronkelijke bedoeling en betekenis zo verdrongen is door folkloristische gebruiken en commerciële excessen, dat veel mensen vergeten zijn, dat er een religieuze bron is. Carnaval zonder dat er een vasten op volgt, wat is dat eigenlijk? Kerstmis met een boom met mooie cadeautjes eronder, maar zonder stalletje met kribbe, wat betekent dat?

Het sociale gezicht van de Obrecht

De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten. Wat doet de PCI, en hoe kunt u er een beroep op doen? Lees de vragen en antwoorden.

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

Lees meer, en wees welkom!

Concert Juan de Anchieta

Zondag 26 oktober om 14.00 uur wordt in de Obrechtkerk een bijzonder concert gegeven. Na een intensief één week durend project rond de weinig bekende Missa Plena Rex Virginum van de Spaanse componist Juan de Anchieta (ca 1462-1523), laten professionele zangers en instrumentalisten het resultaat horen. Zowel de week als het concert staan onder leiding van Rebecca Stewart (Cantus Modalis) en Adrián Rodríguez Van der Spoel (Musica Temprana). Entree is gratis, vrije gift na afloop is welkom.

Allerzielenconcert

Op zondag 2 november 2014, aanvang 16.00 uur, geeft Vocaal Ensemble Col Canto een concert in de Obrechtkerk. Uitgevoerd worden het Stabat Mater van Frantisek Tuma en 5 delen uit het Requiem van Gabriel Fauré. Gastsolisten: Remko Bos - bariton, Tobias van der Wardt - jongenssopraan, Margreet van Duijsen - harp. Continuo: Georg Jaspers - cello en Pieter Tanis - orgel. Dirigent is de operazangeres Joyce Hoohenkerk-Stroom. Toegangskaarten voor dit concert (entree incl. programma € 10,-- p.p.) zijn te reserveren bij Vocaal Ensemble Col Canto, per e-mail aan: colcanto@live.nl met uw gegevens en het gewenste aantal kaarten. De kaarten moeten uiterlijk een kwartier voor aanvang van het concert (16.00 uur) aan de kerk worden opgehaald en afgerekend. De kerk is open vanaf 15.30 uur. Zie: colcanto.nl.

Drie avonden over de Rome bedevaart

Dinsdag 28 oktober om 20.00 uur (pastorie Vredeskerk) is er een informatiebijeenkomst over praktische zaken, zoals programma van de vlieg-, bus- en jongerenreis, de prijzen, aanmelden, etc.

Om geïnspireerd en alvast een beetje ‘thuis’ te raken in de stad Rome verzorgt de heer R. Mascini twee verschillende avonden.

De eerste avond op dinsdag 18 november om 20.00 uur (pastorie Vredeskerk) gaat o.a. over het begin van het christendom, de tijd van Petrus en Paulus. Hoe kon het christendom zo snel groeien?

De tweede avond op donderdag 27 november om 20.00 uur (pastorie Obrechtkerk) worden u mozaïeken en andere bezienswaardigheden in de kerken getoond, evenals beroemde plekken als de Spaanse Trappen en de Trevifontein. U krijgt ook praktische tips over de stad Rome.

Cursus ter voorbereiding op Kerstmis

Michael Nefkens en Peter van Dael SJ bieden een nieuwe cursus aan als voorbereiding op Kerstmis: Jesaja, Johannes de Doper en Maria als adventsfiguren, de geboorte van Jezus en het bezoek van de drie koningen. De cursus kan worden afgesloten met een rondleiding in een museum. Iedere avond kent een vast stramien: inleiding met een foto, het Bijbelverhaal, exegetische uitleg, bijbehorende kunstwerken, momenten van reflectie en toepassing in je dagelijkse leven. De avonden zijn op drie maandagen: 10 en 17 november en 1 december. Zij vinden plaats in een huiskamersfeer in stadsdeel Zuid: locatie Beethovenstraat 111, van 19.30 tot 21 uur. Deelname is gratis. Intekening kan per avond of per cyclus. Kijkmateriaal wordt digitaal verstrekt. Graag uw reactie naar pcj.van.dael@gmail.com of boodschap afgeven op Beethovenstraat 111.

Gouden Generatie viert 110 jaar Obrechtparochie

Op 5 oktober, op de dag van de viering van het Rozenkransfeest, was een grote groep senioren uitgenodigd om na afloop van de Hoogmis samen te lunchen in de pastorie. Onder het genot van een hapje en een drankje passeerden heel wat verhalen uit 110 jaar Obrechthistorie. Onze Gouden Generatie heeft de parochie gemaakt tot wat zij nog altijd is.

Geloven in Nederland: Rituelen

Geloven in Nederland is een netwerk voor iedereen die nieuwsgierig is naar het geloof van anderen. Pierre Valkering werkte mee aan een artikel van Karin Leeuwenhoek over uiteenlopende rituelen die een rol spelen bij Religieuze volwassenheid.

Hulp en gebed voor Irakezen in nood

Voor hulp aan Irakezen die vluchten voor vervolging heeft Kerk in Nood een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. Kerk in Nood geeft daarmee antwoord op de oproep van de patriarch van Irak om de mensen te helpen die wanhopig op zoek zijn naar voedsel en onderdak nadat ze vluchtten voor de oprukkende troepen van de Islamitische Staat (voorheen ISIS).
Help met uw donatie en bid het gebed dat patriarch Sako schreef voor de gebedsdag van 6 augustus jl.