4 mei concert Obrechtkoor

Op woensdag 4 mei om 19:45 geven Obrechtkoor en -orkest het traditionele herdenkingsconcert in de Obrechtkerk. De gezamenlijke herdenking om 20.00 uur staat centraal. Het programma begint met Litanei van Schubert, en na de 2 minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus volgt het Requiem van André Campra: een indrukwekkend en in Nederland niet veel uitgevoerd werk. De toegang is vrij; na afloop is er een deurcollecte.

Benefietconcert groot succes

Op 14 februari, de dag van de liefde, opende de Obrechtkerk haar deuren voor een groot benefietconcert ten bate van Vluchtelingenwerk Nederland. Onder leiding van initiatiefnemer Boudewijn Jansen werd de Negende Symfonie van Beethoven uitgevoerd, met het bekende “Alle Menschen werden Brüder”. Meer dan duizend aanwezigen en 300 musici en vrijwilligers hebben samen een onvergetelijke middag gemaakt en beleefd. Bekijk de foto-impressie (foto's: F. Schut).

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor tot de zomer van 2016.
Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!

In de Paastijd is van 10 tot 30 april 2016 in de Obrechtkerk de tentoonstelling "Op Aarde zoals in de hemel" te zien. De tentoonstelling schetst de betekenis van linnen in de bijbel in woord en beeld. U kunt de tentoonstelling bezoeken tijdens de openingsuren van de kerk, doorgaans op zondagochtend, dinsdagmiddag, woensdagmiddag, donderdagmiddag en zaterdagmiddag. De exacte tijdstippen kunt u nalezen in de agenda.

Jong en oud uit Zuid naar de Matthäus Passion

Palmpasen

Ook dit jaar trok een kleurrijke stoet kinderen, ouders en muzikanten na de Palmpasenviering van de Obrechtkerk naar het Vondelpark. Bekijk alle foto's.

Oecumenisch Studieproject Contemplatieve filosofie en Geloof

Vanuit de Obrechtkerk, de Vredeskerk en het Leerhuis PKN (Thomaskerk Zuid) wordt een Oecumenisch Studieproject opgezet met het oog op verdieping van het samen denken rond geloof, meditatie en mystiek door christenen uit de RK en protestantse tradities. Tekstlezing én dialoog vormen de peilers op 9 maandagavonden in de Obrechtpastorie. Geïnteresseerden uit en rond de Obrechtparochie, de Vredesparochie en rond / vanuit het Leerhuis van de PKN (Thomaskerk Zuid), maar ook anderen zijn welkom. Ook als u de eerste bijeenkomsten hebt gemist.
Lees de brochure voor meer informatie en aanmelding.

Tegenstanders bij kunstroof treffen elkaar als nieuwe katholieken

Kruispunt TV toonde onlangs het onwaarschijnlijke verhaal van Fred Leeman en Roy Peters. Deze twee mannen bekeerden zich een paar jaar geleden tot het katholieke geloof in dezelfde kerk. In de kerkbanken ontdekten ze dat ze ooit aan twee volstrekte uiteinden stonden van een van de grootste kunstroven uit de geschiedenis. Lees het verhaal.

Het sociale gezicht van de Obrecht

De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten. Wat doet de PCI, en hoe kunt u er een beroep op doen? Lees de vragen en antwoorden.