Uitnodiging: hart onder de riem voor de Syrisch-orthodoxe kerk

Op maandag 2 maart brengt patriarch Aphrem II tijdens zijn bezoek aan Nederland ook een bezoek aan de Gemeenschap van Sant'Egidio in Amsterdam. Het hoofd van de Syrisch-orthodoxe kerk zal dan voorgaan in een speciaal gebed in de Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207.
Het unieke bezoek van zo’n hoge geestelijke uit een zusterkerk zal voor velen al een bijzonder moment zijn, dat de kans geeft tot ontmoeting en gezamenlijk gebed. Het feit dat de Syrisch-orthodoxe kerk nu een zeer zware tijd doormaakt, is een extra reden om bij deze gelegenheid met velen samen te komen om hun door onze aanwezigheid en oecumenische ondersteuning een hart onder de riem te steken.
We willen u dan ook graag uitnodigen voor het gebed op maandag 2 maart om 11.45 uur in de Mozes en Aäronkerk , Waterlooplein 207, 1011 PG Amsterdam.

Vastenaktie voor Sri Lanka

De Vastenaktiecampagne 2015 toont dat achter de mooie foto’s van prachtig Sri Lanka vaak een schrijnende werkelijkheid schuil gaat. Bekijk ook de uitzending van het programma Katholiek Nederland TV over dit onderwerp (uitgezonden op dinsdag 17 februari door de RKK).

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

Lees meer, en wees ook in 2015 welkom!

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor tot medio 2015.
Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!

Kerk zonder grenzen

Lees de brief van Paus Franciscus voor de mondiale dag voor de migranten en vluchtelingen op 18 januari 2015, met als thema “Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen”.

Het sociale gezicht van de Obrecht

De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten. Wat doet de PCI, en hoe kunt u er een beroep op doen? Lees de vragen en antwoorden.

Volwassenencatechese Obrechtparochie

Het huidige thema is de feesten van het kerkelijk jaar. Van sommige feesten van het kerkelijk jaar is de oorspronkelijke bedoeling en betekenis zo verdrongen is door folkloristische gebruiken en commerciële excessen, dat veel mensen vergeten zijn, dat er een religieuze bron is. Carnaval zonder dat er een vasten op volgt, en Pasen, wat is dat eigenlijk?

Gastkoor Dolce Musica

Op zondag 15 maart om 11 uur krijgt Laetare een extra glans door een gastoptreden van het Barneveldse projectkoor en -orkest Dolce Musica. O.l.v. Martien Musters voeren zij in de Hoogmis de Messe As-dur (D 678) van Franz Schubert uit. Ook het Credo uit deze mis wordt ten gehore gebracht. Daarnaast hoort u ook Jesu bleibet meine Freude (Bach), Ave verum Corpus (Mozart) en Gabriëls Oboe (Morricone).

Cursus: Vrouwen in het evangelie

Michael Nefkens en Peter van Dael SJ bieden een nieuwe cursus aan, dit maal over vrouwen in het evangelie: Maria Magdalena, vrouwen die bij Jezus genezing en vergeving vonden, vrouwen die Jezus volgden. De cursus kan worden afgesloten met een rondleiding in een museum. Iedere avond kent een vast stramien: het Bijbelverhaal, exegetische uitleg, bijbehorende kunstwerken, momenten van reflectie en toepassing in je dagelijkse leven. De avonden zijn op drie maandagen: 2, 9 en 16 maart 2015. Zij vinden plaats in huiskamersfeer in stadsdeel Zuid: locatie Beethovenstraat 111, van 19.30 tot 21 uur. Deelname is gratis. Intekening kan per avond of per cyclus. Kijkmateriaal wordt digitaal verstrekt. Graag uw reactie naar pcj.van.dael@gmail.com of boodschap afgeven op Beethovenstraat 111.

Nieuwe schildering in de kerk


Rust op de vlucht naar Egypte; een actueel thema, geschilderd door René van Tol en te zien in de kerk.

Gouden Generatie viert 110 jaar Obrechtparochie

Op 5 oktober, op de dag van de viering van het Rozenkransfeest, was een grote groep senioren uitgenodigd om na afloop van de Hoogmis samen te lunchen in de pastorie. Onder het genot van een hapje en een drankje passeerden heel wat verhalen uit 110 jaar Obrechthistorie. Onze Gouden Generatie heeft de parochie gemaakt tot wat zij nog altijd is.

Geloven in Nederland: Rituelen

Geloven in Nederland is een netwerk voor iedereen die nieuwsgierig is naar het geloof van anderen. Pierre Valkering werkte mee aan een artikel van Karin Leeuwenhoek over uiteenlopende rituelen die een rol spelen bij Religieuze volwassenheid.