Nederlandse bisschoppen roepen op tot hulp aan vluchtelingen

Paus Franciscus heeft zondag 6 september een oproep gedaan aan katholieke parochies en kloosters om onderdak te bieden aan vluchte­lingen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie zegt: ‘Wij willen daar gehoor aan geven.’ In de verschillende bisdommen wordt al langer nagedacht over de problematiek rondom vluchtelingen en hoe de R.K. Kerk hierin kan helpen. De gezamenlijke bisschoppen roepen voor zondag 20 september, aan het begin van de Vredesweek, op tot een kerkdeurcollecte in de parochies waarvan de opbrengst bedoeld is voor hulp aan vluchtelingen in Nederland en in het land van herkomst. Meer op de website van het bisdom.

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor tot eind 2015.
Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

Lees meer, en wees ook in 2015 welkom!

Het sociale gezicht van de Obrecht

De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten. Wat doet de PCI, en hoe kunt u er een beroep op doen? Lees de vragen en antwoorden.

Nieuwe Alphacursus in najaar 2015

Heb je altijd al kennis willen maken met het christelijke geloof, of meer daarover willen weten? Wil je weten wie Jezus is, of je verder in het geloof verdiepen? In de Alphacursus worden de beginselen van ons christelijk geloof behandeld aan de hand van thema’s als: Is er meer? Wie is Jezus? Waarom bidden? Hoe relevant is de Bijbel? Hoe zit het met de Kerk? De inleiding wordt telkens door een andere spreker verzorgd, en in de groep praten we verder over dit onderwerp, uiteraard met respect voor ieders mening. We beginnen de avond met een gezamenlijke maaltijd. Iedereen is welkom om aan deze cursus deel te nemen: zowel gelovigen als ongelovigen, beginners en gevorderden. Kosten zijn 75 euro (deze prijs is inclusief twaalf maaltijden, consumpties en het alpha boekje). Indien de kosten een probleem zijn, kan daarin worden tegemoetgekomen.
Op woensdag 21 oktober 2015 is de introductieavond, in de Vredeskerk. We starten om 18.30 met een gezamenlijke maaltijd. Als je geïnteresseerd bent, volgen er daarna nog 9 woensdagavonden (tot en met 9 december en 13 en 20 januari) en een weekend. De laatste avond staat gepland op 20 januari 2016.
Meer informatie of aanmelden: Marco Voorhuis, Jos de Keizer, Bernadette Spieker, Sylvia van Steenis of Olof Bekedam.

Vrijwilligers

De Obrechtkerk floreert dankzij vele vrijwilligers die zich inzetten via een van de werkgroepen, interessant voor jong en oud. Wilt u zich ook inzetten, en genieten van al het moois dat de parochie en het kerkgebouw te bieden hebben? Kom dan eens langs, of meld uw interesse bij het secretariaat van de kerk.

Geloven in Nederland: Rituelen

Geloven in Nederland is een netwerk voor iedereen die nieuwsgierig is naar het geloof van anderen. Pierre Valkering werkte mee aan een artikel van Karin Leeuwenhoek over uiteenlopende rituelen die een rol spelen bij Religieuze volwassenheid.