Kamerkoor Amphion zingt 'Silent Songs'

Baltische verstildheid en romantische natuurbeleving
Een concert rond stilte: hoe is dat mogelijk? In het a capella programma van 30 mei a.s. zingt Kamerkoor Amphion onder leiding van Lodewijk van der Ree de vier Silent Songs van de Letse componist Pēteris Vasks, gecombineerd met twee soms heftige, maar ook ingetogen religieuze koorwerken van Arvo Pärt. Deze Baltische verstildheid wordt aangevuld met romantische liederen over de natuur van Brahms, Mendelssohn en Schumann. Het concert vindt plaats in de Obrechtkerk op zaterdagavond 30 mei 2015 om 20.15 uur. Meer info en kaarten.

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

Lees meer, en wees ook in 2015 welkom!

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor tot medio 2015.
Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!

Het sociale gezicht van de Obrecht

De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten. Wat doet de PCI, en hoe kunt u er een beroep op doen? Lees de vragen en antwoorden.

Lunchconcert

Op woensdag 3 juni vindt om 14.00 uur een lunchpauzeconcert plaats, door het York University Chamber Choir uit Canada, dirigent: Lisette Canton. Programma: Exultate Deo - Giovanni Pierluigi da Palestrina; Cantate Domino - Claudio Monteverdi; Missa Tertia - Hans Leo Hassler; Ave Verum Corpus - William Byrd; Jubilate Deo - Giovanni Gabrieli.

Volwassenencatechese Obrechtparochie

Het huidige thema is de feesten van het kerkelijk jaar. Van sommige feesten van het kerkelijk jaar is de oorspronkelijke bedoeling en betekenis zo verdrongen is door folkloristische gebruiken en commerciële excessen, dat veel mensen vergeten zijn, dat er een religieuze bron is. Carnaval zonder dat er een vasten op volgt, en Pasen, wat is dat eigenlijk?

Palmpasen

Op zondag 29 maart was het Palmpasen. Bekijk de foto's van de voorbereidingen, de familiemis en de optocht naar het Vondelpark, traditiegetrouw begeleid door een vrolijke fanfare.

Nieuwe schildering in de kerk


Rust op de vlucht naar Egypte; een actueel thema, geschilderd door René van Tol en te zien in de kerk.

Gouden Generatie viert 110 jaar Obrechtparochie

Op 5 oktober, op de dag van de viering van het Rozenkransfeest, was een grote groep senioren uitgenodigd om na afloop van de Hoogmis samen te lunchen in de pastorie. Onder het genot van een hapje en een drankje passeerden heel wat verhalen uit 110 jaar Obrechthistorie. Onze Gouden Generatie heeft de parochie gemaakt tot wat zij nog altijd is.

Geloven in Nederland: Rituelen

Geloven in Nederland is een netwerk voor iedereen die nieuwsgierig is naar het geloof van anderen. Pierre Valkering werkte mee aan een artikel van Karin Leeuwenhoek over uiteenlopende rituelen die een rol spelen bij Religieuze volwassenheid.