Zomer

Ook tijdens de zomer in Amsterdam is de Obrecht open. Loop eens binnen op zondagochtend, of bezoek de open kerk, vrijwel iedere middag. Er is genoeg te zien, er is veel ruimte voor bezinning, en natuurlijk is het er lekker koel tijdens warme dagen.

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

Lees meer, en wees ook in 2015 welkom!

Het sociale gezicht van de Obrecht

De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten. Wat doet de PCI, en hoe kunt u er een beroep op doen? Lees de vragen en antwoorden.

Muziek in de Obrecht

Bekijk het muziekoverzicht van het Obrechtkoor tot eind 2015.
Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Zin om zelf ook te zingen? Het Obrechtkoor heeft bij alle stemsoorten plaats voor nieuwe leden!

Palmpasen

Op zondag 29 maart was het Palmpasen. Bekijk de foto's van de voorbereidingen, de familiemis en de optocht naar het Vondelpark, traditiegetrouw begeleid door een vrolijke fanfare.

Nieuwe schildering in de kerk


Rust op de vlucht naar Egypte; een actueel thema, geschilderd door René van Tol en te zien in de kerk.

Geloven in Nederland: Rituelen

Geloven in Nederland is een netwerk voor iedereen die nieuwsgierig is naar het geloof van anderen. Pierre Valkering werkte mee aan een artikel van Karin Leeuwenhoek over uiteenlopende rituelen die een rol spelen bij Religieuze volwassenheid.