Hulp en gebed voor Irakezen in nood

Voor hulp aan Irakezen die vluchten voor vervolging heeft Kerk in Nood een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. Kerk in Nood geeft daarmee antwoord op de oproep van de patriarch van Irak om de mensen te helpen die wanhopig op zoek zijn naar voedsel en onderdak nadat ze vluchtten voor de oprukkende troepen van de Islamitische Staat (voorheen ISIS).
Help met uw donatie en bid het gebed dat patriarch Sako schreef voor de gebedsdag van 6 augustus jl.

Muziek en Zin 2014

De regelmatige bezoeker weet: iedere laatste zondag van september, oktober en november presenteert de Obrecht Muziek en Zin. Een uur op de zondagmiddag over een interessant, wisselend onderwerp. Een spreker met een boodschap, en bijpassende, al dan niet live muziek.
Op zondag 28 september start kunsthistoricus Michel Didier de reeks met Verlichting en verlossing. De mystieke drang naar het totaalkunstwerk. De lezing behandelt het concept van totaalkunstwerk van de Romantiek via Symbolisme tot expressionisme.
De bijpassende muziek is van Skrjabin, Schönberg en Varèse. Aanvang 16 uur. De toegang is vrij. Er is een collecte en borrel na afloop.
Zondag 26 oktober verzorgt zangeres Dionne Brussee Muziek en Zin. Zondag 30 november is de laatste Muziek en Zin van 2014.

Obrechtparochie 110 jaar

In 2014 viert de Obrechtparochie haar 110-jarig bestaan. In de hoogmis op zondag 18 mei is het jubileum gevierd.
Het jubileum is aanleiding voor een nieuw kunstwerk van een hedendaagse kunstenaar. In het rechter transept komt een wandschildering met als thema "Rust op de vlucht naar Egypte". Een thema dat vandaag de dag nog steeds zeer relevant is: mensen die vluchten voor geweld en verdrukking, verlangend naar vrede en vrijheid. Het Comité van aanbeveling doet een beroep op donateurs om dit jubileumgeschenk mogelijk te maken. Doet u mee? In de flyer leest u het hele verhaal. In oktober wordt het schilderij onthuld.

Het sociale gezicht van de Obrecht

De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten. Wat doet de PCI, en hoe kunt u er een beroep op doen? Lees de vragen en antwoorden.

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

Lees meer, en wees welkom!

Catechese of zingen in het koor? Inschrijving geopend!

Na de zomervakantie start een nieuw seizoen van de Kindercatechese, in de inmiddels vertrouwde samenwerking tussen Obrecht- en Vredeskerk. Inschrijven is nog mogelijk!

En ook het Kinderkoor heeft ruimte voor nieuwe zangers! Leer zingen en hoor je eigen stem galmen in de hoge kerkgebouwen! Lees meer, en schrijf je in!

Te oud voor het kinderkoor? Ook het Obrechtkoor heeft weer plaats voor nieuwe stemmen!

Muziek in de Obrecht

Bekijk het overzicht van het Obrechtkoor tot eind 2014. Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Cursus over de gelijkenissen

Michael Nefkens en Peter van Dael SJ bieden een nieuwe cursus aan over de gelijkenissen: de barmhartige Samaritaan, de verloren zoon, Lazarus en de rijke, de farizeeër en de tollenaar, de wijze en de dwaze maagden. De cursus kan worden afgesloten met een rondleiding in een museum.
Iedere avond kent een vast stramien: een inleiding met een foto, het Bijbelverhaal, exegetische uitleg, bijbehorende kunstwerken, met momenten van reflectie en toepassingen in je dagelijkse leven.

De avonden zijn op drie maandagen: 8 en 15 september, 6 oktober 2014.
In een huiskamersfeer in stadsdeel Zuid vindt de cursus plaats: locatie Beethovenstraat 111. Van 20.00 tot 21.30 uur. Deelname is gratis. Intekening kan per avond of per cyclus. Lees- en kijkmateriaal wordt (digitaal) verstrekt. Graag uw reactie naar pcj.van.dael@gmail.com of boodschap afgeven op Beethovenstraat 111.

Open studiedag Studiekring Drewermann Nederland

Zaterdag 4 oktober 2014
Thema: Beelden van Hemel en Hel
Programma: ’s Morgens is er een bespreking van de teksten Mc 12, 18-27 en Luc 16, 19-31 in een aantal werkgroepen; ’s middags houdt Eugen Drewermann een Duitstalige lezing over het thema en is er aansluitend de beantwoording van de vragen uit de gespreksgroepen en van vragen uit de zaal n.a.v. de lezing. Deze studiedag is opgenomen in het overzicht Open erkend aanbod in het kader van de Permanente Educatie (PKN) voor predikanten en kerkelijk werkers (0,25 punt).
Plaats: Marnix College Juniorgebouw, Prins Bernhardlaan 25, 6713 MA Ede
Tijd: 11.00 uur tot 16.30 uur (inloop vanaf 10.30 uur)
Informatie: www.studiekringdrewermann.nl
Aanmelding: vóór 29 september 2014 door overschrijving van € 30 voor niet-leden en € 20 voor leden en studenten (inclusief lunch) op rekening 4859935 t.n.v. Studiekring Drewermann Nederland te Veenendaal o.v.v. ‘studiedag 4 oktober’. (IBAN: NL15 INGB 0004 8599 35)
Contactpersoon: Aart de Groot, secretaris, tel. 026-4722719, e-mail: aart.degroot@live.nl

Geloven in Nederland: Rituelen

Geloven in Nederland is een netwerk voor iedereen die nieuwsgierig is naar het geloof van anderen. Pierre Valkering werkte mee aan een artikel van Karin Leeuwenhoek over uiteenlopende rituelen die een rol spelen bij Religieuze volwassenheid.

Vrijwilligers in het zonnetje

Op 17 mei kwamen de Obrecht vrijwilligers bijeen voor een avondje ontspanning na een jaar vol van grote inzet. De parochie is hen allen zeer dankbaar, en heeft dit jaar 3 vrijwilligers speciaal in het zonnetje gezet. Een foto-impressie.