Berichtenarchief

17 februari Aswoensdag

Op woensdag 17 februari begint de viering van Aswoensdag om 18 uur.Het Obrechtkwartet zingt de 4-stemmige mis van Byrd. U ...
Verder Lezen

Zalig Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar

Toen we afgelopen jaar elkaar mooie feestdagen toewensten, kon niemand vermoeden hoe het jaar 2020 zou verlopen. De uitbraak van ...
Verder Lezen

De Obrecht en de coronamaatregelen

Zoals de gezamenlijke bisschoppen “met spijt in het hart” op woensdag 16 december 2020 hebben aangekondigd, zijn alle publieke kerstnachtvieringen ...
Verder Lezen

Overweging bij de Advent

Beste Parochianen en Vrienden van de Obrecht,Meer dan andere jaren zijn we nu al druk bezig met de voorbereidingen van ...
Verder Lezen

Vrienden van de Obrecht komen elkaar tegemoet

De Obrecht organiseert korte, inspirerende, reflecterende en hoopgevende sessies van 60 minuten waarin op deze vraag wordt ingegaan. Uw inbreng ...
Verder Lezen

Allerzielen

Op maandag 2 november, Allerzielen, is er 's avonds om 19.30 een Hoogmis waarin de overledenen zullen worden herdacht. Het ...
Verder Lezen

Sacrament van het Vormsel

Afgelopen 5 juli heeft een groep jongeren het sacrament van het Vormsel ontvangen. Alles begon toen Nathalie met haar ouders, ...
Verder Lezen

Terugblik Bisschopswissel

Van de pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring op Tweede Pinkster­dag, maan­dag 1 juni 2020, om 12.00 uur en van de online pers­con­fe­ren­tie om ...
Verder Lezen

Werkzaamheden dak en houtwerk afgerond

Hoewel de kerk gesloten bleef, is de afgelopen tijd hard gewerkt aan het totaal­onderhoud van het hout van dakgoten, de ...
Verder Lezen