Berichtenarchief

Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk

Synode 2021 - 2023Van ok­to­ber 2021 tot half mei 2022 werd - op verzoek van paus Fran­cis­cus - in ieder ...

Periode voor de schepping

1 september tot 4 oktober Wereldwijd vieren kerken jaarlijks de scheppingsperiode. Op 1 september is het “wereldgebedsdag voor de zorg ...

Inspiratiedag Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam

Samen bouwen aan een betere wereld voor iedereen Zaterdag 17 september is de Inspiratiedag Caritas van ons bisdom in Heiloo ...

Vriendjes van Jezus

‘Friends of Jesus‘ is een educatief programma voor kinderen (3 t/m 7 jaar) om hun kennis over en geloof in ...

Bedevaart naar Banneux

Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen aan de toen ...

Er is al apologie te veel

Titus Brandsma over God en de crisis van de cultuur Op maandag 13 juni 2022 geeft professor Inigo Bocken een ...

Beste Parochianen en Vrienden van de Obrecht,

Afgelopen week vierde Nederland massaal koningsdag. Het vrije feestgevoel overheerste na twee jaar beperkingen. Een gelijke stemming hebben velen van ...

Samen op weg naar Pasen

Beste Parochianen en Vrienden van de Obrecht, Aanhoudende vluchtelingenstromen uit de Oekraïne domineert het nieuws dat ons dagelijks bereikt en ...

Vier Pasen dit jaar weer in de kerk

Met de website www.vierpasen.nl roepen de Nederlandse bisschoppen samen met de parochies op om Pasen 2022 weer in de kerk ...

Synode 2023

Zaterdag 2 april treffen parochianen van Vredeskerk, Obrechtkerk en Plein van Siena elkaar in de Mozes en Aaronkerk op initiatief ...