Berichtenarchief

Actie Kerkbalans en SILA

De jaarlijkse Actie Kerkbalans vindt aan het begin van elk kalenderjaar plaats. Alle personen die bekend staan in de SILA-registratie ...
Verder Lezen

Doop van de Heer

Bij het vieren van de doop van de Heer (zondag 9 januari) bestaat er de mogelijkheid om water te laten ...
Verder Lezen

Digitale Adventsretraite: Hoop bedriegt niet

Een retraite is een innerlijke reis, met een onbekende bestemming. Het is heel goed mogelijk dat de retraite je verrast ...
Verder Lezen

Kerstvieringen

In verband met de door het kabinet afgekondigde lockdown per 19 december hebben de Nederlandse bisschoppen de eerder afgekondigde maatregelen ...
Verder Lezen

Geachte parochianen en vrienden van de Obrecht,

Afgelopen woensdag bereikte ons het bericht dat de Neder­landse bis­schop­pen het besluit hebben genomen om de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke ...
Verder Lezen

Allerheiligen en Allerzielen

Op maandag 1 november om 19:30 vindt de viering van Allerheiligen plaats in de Obrecht. Op dinsdag 2 november gedenken ...
Verder Lezen

Beste Parochianen en Vrienden van de Obrecht,

AllerheiligenOp 1 november 19.30 uur wordt er een internationale Mis opgedragen op het Hoogfeest van Allerheiligen. We eren de levens ...
Verder Lezen

Voorbereiding H.Vormsel

Op zondag 31 oktober, aansluitend op de hoogmis, vindt de eerste bijeenkomst plaats voor de voorbereiding op het Heilig Vormsel ...
Verder Lezen

Beste Parochianen en Vrienden van de Obrecht,

Een periode van 20 lange maanden gedomineerd door de corona-pandemie, ligt achter ons. Overheid en Bisschoppen hebben vergaande versoepelingen onder ...
Verder Lezen

Concert & Opening Muze van Zuid

Vrijdag 17 september, 19 uurfanfare & toespraak (buiten), aansluitend concert (binnen) Het openingsfeest van de 4de editie Muze van Zuid ...
Verder Lezen