Berichtenarchief

Concert: Muze van Zuid viert vijfde editie

Van woensdag 14 tot zondag 18 september vindt het festival ‘Muze van Zuid’ plaats. Ook dit jaar zal een van ...
Verder Lezen

Inspiratiedag Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam

Samen bouwen aan een betere wereld voor iedereen Zaterdag 17 september is de Inspiratiedag Caritas van ons bisdom in Heiloo ...
Verder Lezen

Bedevaart naar Banneux

Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen aan de toen ...
Verder Lezen

Er is al apologie te veel

Titus Brandsma over God en de crisis van de cultuur Op maandag 13 juni 2022 geeft professor Inigo Bocken een ...
Verder Lezen

PINKSTEREN: KOM HEILIGE GEEST

Met Pinksteren is het vijftig dagen geleden dat de Paastijd begon met het feest van de Verrijzenis van de Heer ...
Verder Lezen

Beste Parochianen en Vrienden van de Obrecht,

Afgelopen week vierde Nederland massaal koningsdag. Het vrije feestgevoel overheerste na twee jaar beperkingen. Een gelijke stemming hebben velen van ...
Verder Lezen

Samen op weg naar Pasen

Beste Parochianen en Vrienden van de Obrecht, Aanhoudende vluchtelingenstromen uit de Oekraïne domineert het nieuws dat ons dagelijks bereikt en ...
Verder Lezen

Vier Pasen dit jaar weer in de kerk

Met de website www.vierpasen.nl roepen de Nederlandse bisschoppen samen met de parochies op om Pasen 2022 weer in de kerk ...
Verder Lezen

Cursus kerkfotografie

Kent u dat? Thuiskomen van vakantie en dat de foto’s van die prachtige kerken die zijn bezocht, toch niet echt ...
Verder Lezen

Inzameling voor de Speelgoedbank groot succes

De oproep om speelgoed te brengen naar de Obrechtkerk voor de Speelgoedbank van Amsterdam was een succes. Nu kunnen behoeftige ...
Verder Lezen